İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SCIENCE

Yıl:5 Sayı:9 Bahar 2006/1

 

 

İçkapak

 

Hakem Listesi

 

Editörden

 

İçindekiler

 

Analysis of Postponement Strategies in Supply Chains

Akif Asil BULGAK,  Ashish PAWAR   s.1-21

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık Ahp Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama

Gülşen AKMAN, Atakan ALKAN   s.23-46

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yalın Üretime Geçiş Sürecinde Değer Akışı Haritalama Tekniğinin Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Semra BİRGÜN, Kemal Güven GÜLEN, Kadriye ÖZKAN   s.47-59

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyet Ölçümü: Simetrik ve Asimetrik   Etki Analizi

Coşkun ÖZKAN, Selim ZAİM, Ali TÜRKYILMAZ s.61-71

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

SBST Sözel Bellek ve WMS Görsel Bellek Testleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Didem SÖZEN   s. 73-83

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Diferansiyel Gelişim Algoritması

Timur KESKİNTÜRK  s.85-99

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Şablon Eşleme Yöntemi Kullanılarak Mamogramlardaki ve Akciğer BT’lerindeki Anormalliklerin Bilgisayar Destekli Tespiti: Bir Derleme Çalışması

Serhat ÖZEKES, A.Yılmaz ÇAMURCU s.101-118

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Challenges of Leadership in Industrial Ergonomics Projects

Sami ERCAN, Oguzhan ERDİNÇ   s.119-127

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

One of the Tools of Leadership: Statistics

Sami ERCAN s.129-139

Full Page ImageFull Text  - PDF