İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ – 30. SAYI
ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE


İÇİNDEKİLER / CONTENTS


SOME COMMON FIXED POINT RESULTS FOR CONTRACTIVE MAPPINGS IN ORDERED Gp-METRIC SPACES*
Meltem KAYA, Hasan FURKAN....................................................1
Full Text-PDF


CONVERGENCE ANALYSIS FOR A NEW FASTER ITERATION METHOD*
Vatan KARAKAYA, Yunus ATALAN, Kadri DOĞAN, Nour El Houda BOUZARA...............35
Full Text-PDF


MOBİL CİHAZLARDA GÜVENLİK – TEHDİTLER ve TEMEL STRATEJİLER
Gözde KARATAŞ, Akhan AKBULUT, Abdül Halim ZAİM..............................55
Full Text-PDF


BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA*
Aleyna DEĞERMENCİ, Berk AYVAZ.........................77
Full Text-PDF


HAMMADDE VE RENK TABANLI ÇİZELGELEME VE BİR ELEKTROTEKNİK FABRİKASINDA UYGULAMASI*
Berk ÖZER, Mustafa KÖKSAL..............................95
Full Text-PDF


İKİ DÜZEYLİ OLASILIK MODELLERİNDE KLASİK VE META SEZGİSEL OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA*
Özge AKKUŞ, Emre DEMİR.......................................107
Full Text-PDF


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ LİTERATÜR TARAMASI*
Seda KURŞUN, Ali Osman KUŞAKÇI...............................133
Full Text-PDF


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MONTAJI KULLANICI TARAFINDAN YAPILAN MOBİLYALARIN SEKTÖRDEKİ YERİ*
Berna KAYACAN, Yaprak ÖZEL, Yavuz IRMAK.............................153
Full Text-PDF


YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI