İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ
ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
Yıl: 12    Sayı: 23   Bahar 2013

Hakem Listesi 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
 
Editör Yazısı

INVESTIGATION OF STREETS AND PEDESTRIAN MALLS AS PUBLIC SPACES
Barış ERGEN…………………...….....................................................……….1-12

Full Text-PDF

GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hale GEZER.................................................…………….........................……13-31

Full Text-PDF

BİLGİNİN UYGULANMASI
Osman YAZICIOĞLU……………………………..………………………….33-45

Full Text-PDF
  

CHALLENGES FACING HIGHER EDUCATION IN THE GLOBALIZED WORLD
Kemal VAROL, Oğuz BORAT, Emre CEVİZ………...……...............……..47-53

Full Text-PDF


KALİTE VE MİKTAR BELİRSİZLİKLERİ ALTINDA GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI
Berk AYVAZ, Bersam BOLAT………………............................................…55-77  
Full Text-PDF
 
YALIN FELSEFE ve BİR OTOMOTİV YAN SANAYİ UYGULAMASI
Tijen Över ÖZÇELİK, Fırat CİNOĞLU…….................................................79-101  

Full Text-PDF


SAMBUCUS  EBULUS  L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile  İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI
Şeyda CANBOLAT, Kamil ACAR, Nigar MERDAN .…..........................103-114

Full Text-PDFYAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

Makale Sunum Formu
 

Arka-İç Kapak