İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ – 22. SAYI

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Editör Yazısı

Simülasyon İle Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme: Bir Hastane Acil Departmanı İçin Senaryo Seçimi Uygulaması
Muhammet GÜL, Erkan ÇELİK,  Ali Fuat GÜNERİ,  Alev Taşkın GÜMÜŞ…………………...………….1-18  

Full Text-PDF

 

Etkin Sınır ve Beta Katsayı Kısıtlı Portföy Seçim Modeli Üzerine Bir Uygulama 
Cansın KAYA, Ozan KOCADAĞLI
..........................................................................................…….……………………….……19-35  

Full Text-PDF

 

The Influence Of Social, Economical And  Physical Environmental Factors On Crime Rates: A  Case Study Of The Bosphorus Conservation Area, Istanbul, Turkey
Eylem AKMAN CINAR, Ebru CUBUKCU ……………………………..………………………….37-53  
Full Text-PDF  

Yumuşatıcı ve Silikon Varlığında Pamuklu Kumaşların Haslık Değerlerinin İncelenmesi 
Aylin YILDIZ, Merve ÖZTAŞ, Sevgi YAVUZER, A.Özgür AĞIRGAN
…………..………………………..55-69  

Full Text-PDF

 

Kenevir Liflerinin Konvansiyonel ve Mikrodalga Yöntemine Göre Maleik Anhidrit İle Yüzey Modifikasyonu
Nigar MERDAN, Dilara KOÇAK, Kamil ACAR
……………………………..……………………71-78  

Full Text-PDF

 

Poli (Laktik Asit)’İn Kullanım Alanları ve  NANO Lif Üretimdeki Uygulamaları
İbrahim ÜNER, Emine Dilara KOÇAK
……………………………………………….………………….79-88  

Full Text-PDF

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yayın Koşulları ve Yazım Kuralları……………………………………………….………………….89-92  

Full Text-PDF

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Makale Sunum Formu ……………………………………………….………………….93  

Full Text-PDF