İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ – 21. SAYI

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Veri Madenciliği ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri

Data Mining and Applicatıon Examples in Turkey

Serkan Savaş, Nurettin Topaloğlu, Mithat Yılmaz…………………...………….1-23

 

Full Text-PDF

 

 

Çok Düzeyli Bağımlı Değişken Modellemesinde Koşullu Lojit ve Konjoint Analizlerinin Performansları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

A Practical Study on the Performances of the Conditional Logit and Conjoint Analyses in the Modelling of the Polychotomous Dependent Variable

Serpil AKTAŞ, Özge Akkuş, Selen Osmanoğlu…….……………………….……25-40

 

Full Text-PDF

 

Araç Rotalama Sistemleri ve Tasarruf Algoritması Uygulaması

Vehicle Routing Systems and Saving Algorithm Application

Burak Kosif, İsmail Ekmekçi……………………………..………………………….41-51

 

Full Text-PDF

 

Bilgi Yönetimi Teknolojileri

Considerations on Knowledge Technologies

Osman Yazıcıoğlu, Kemal Varol, Oğuz Borat…………..………………………..53-63

 

Full Text-PDF

 

Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Yazılımları Kurulum ve Kullanım Sürecinin Bilgi Yönetimi Kavramıyla Etkileşimi

Interaction of Enterprise Resource Planning (Erp) Software Installatıon And Usage Process with Knowledge Management Concept

Mesut Boztaş, Murat Özmızrak ……………………………..……………………65-79

 

Full Text-PDF

 

Sivas’ta Bir Kerpiç Cami; Sarızade Mehmet Paşa Cami Restitüsyon Denemesi

An Adobe Mosque In Sivas; an Attempt for the Restitution of Sarızade Mehmet Pasa Mosque

Didem Boyacıoğlu……………………………………………….………………….81-97

 

Full Text-PDF