İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

A Fuzzy QFD Approach to Determine Customer Needs for Driving Mirror

Dikiz Aynası İçin Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Bulanık Kalite Fonksiyonu Göçerimi (KFG) Uygulaması

Gülşen AKMAN, Burcu ÖZCAN …………………………………………..………1
Full Text - PDF

 

 


Sinema Filmlerinde Bağımlılık Yaratan Maddelerin Kullanımına İlişkin Sahnelerin İçerik Analizi ile İncelenmesi

A Research on the Use of Addictive Substances in Movies with Content Analysis

Özlem DENİZ BAŞAR, Miray YILMAZ…...………………….………….………23

Full Text - PDF

 

Asymptotic  Equivalent Sequences

Asimtotik Denk Diziler

Hafize (GÖK) GÜMÜŞ, Jeff CONNOR...………....................................................37

Full Text - PDF

 

Kanguru Algoritmasi Ve Gezgin Satici Problemine Uygulanması

Kangaroo Algorithm and Travelling Salesman Problem Application

Yonca ERDEM, Timur KESKİNTÜRK……………………………………………51

Full Text - PDF

 

Trafik Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları Arasındaki İlişkinin Topsis ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi ve Değerlendirilmesi

Analysis And Evaluation of the Relation Between the Reasons and Consequences of the Traffic Accidents by Using Topsis and AHP Methods

Selçuk ALP, Taylan ENGİN…………………………….....................................….63

Full Text - PDF

 

 

Gelincik (Papaver  Rhoeas L.)Bitki Çiçekleri ile Boyanmış Yünlü Kumaşların Renk ve Haslık Özelliklerinin Araştırılması
Investigation on Colour and Fastness Properties of Wool Fabrics Dyed with Papaver Rhoeas L.
Nigar MERDAN, Kamil ACAR, Burcu KORKMAZ………………….……….….89

Full Text - PDF