İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SCIENCE

Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1

Endüstri Mühendisliğine Güncel Bir Bakış

Sami Ercan, Burçin Can Metin, İrem Düzdar s.1-18

Full Page ImageFull Text  - PDF

Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi ile Türkiye ’deki Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi

Münevver Turanlı, Ali Köse s.19-39
Full Page ImageFull Text  - PDF


Blind Parameter Estimation with Genetic Algorithm in Wireless Fading Channels

Onur Osman s.41-46
Full Page ImageFull Text  - PDF


Fen Bilimleri Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Öğrenciler Üzerine Etkisi

F. Nur Akı, Zeynep Gürel, Canan Muştu, Oya Oğuz s.47-58
Full Page ImageFull Text  - PDF


Poisson Regresyon Analizi

 Özlem Deniz s.59-72
Full Page ImageFull Text  - PDF


Analysis of Intensified Reverse Deep Drawing Process

Toshko Marinov Kovachev s.73-84
Full Page ImageFull Text  - PDF


Depremin Fiziksel Mekanizması

Ülben Ezen s.85-91
Full Page ImageFull Text  - PDF


Yenilikçi Sorun Çözme Kuramının Stratejik Önemi

Naim Kenan Hacıevliyagil, Sami Ercan, Burçin Can Metin s. 93-102
Full Page ImageFull Text  - PDF


Yazılım Geliştirme Prosesinde Kısıtlar Teorisinin Düşünce Süreçlerinin Kullanılması

Gülşen Akman, Çağın Karakoç s.103-122
Full Page ImageFull Text  - PDF


Evaluation of Active Queue Management Algorithms

Serhat Özekes  s.123-139
Full Page ImageFull Text  - PDF


Çeşitli Endüstriyel Dönüştürücü ve Algılayıcılar İçin Eğitim Amaçlı Simülatör Uygulamaları

M. Cem Kasapbaşı, Sezgin Alsan s.141-155

Full Page ImageFull Text  - PDF