İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. S. Didem ALGANTÜRK-LIGHT

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çatmada Kılavuz,Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ve Römorkaj Kusurunun Değerlendirilmesi.......................................................................................1-12

Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Anayasalarda Vergi Hakkı ve Ödevi, AB Uygulaması ve Türkiye .........13-25

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Demokrasi, Anayasa Yargısı ve Türkiye Örneği.....................................27-45

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Görevlilerinin Ceza YasalarıAçısından Hukuksal Sıfatları ve Sorumlulukları .....................................47-53

Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Elektronik Ödeme Sistemleri...................................................................55-73

Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU

Yargıtayın Ücret Kavramının Genişleyebilmesine Yol AçabilecekBir Kararının İrdelenmesi ........................................................................75-84

Öğr. Gör. Dr. R. Eda GİRAY

Markanın Miras Yoluyla İntikali .............................................................85-97

Didem AKPAK/Arş. Gör. Ahmet KALAFAT

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Oluşturulan İki İç Hukuk Yolu Üzerine Bir Değerlendirme .....................................99-143

Arş. Gör. Sezin AKTEPE-ARTIK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesiyle MedeniYargılama Hukukunda Neler Değişiyor?.............................................145-177

Arş. Gör. Ebru ŞENSÖZ

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair 1993 Tarihli La Haye Sözleşmesi UyarıncaYabancı Adli ve İdari Evlat Edinme Kararlarının Doğrudan Tanınması ve Kontrol Usulü................................................................179-233