İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Zafer GÖREN

Pozitif Önlemler ......................................................................................... 1-26

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçları - Bu Tür Sırlarla İlgili Bilgi İstenmesinin Sınırları ............................................................. 27-38

Prof. Dr. Sami KARAHAN

Bankacılık Kanununda Nitelikli Pay Sahipliği Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukuki Sonuçlar....................................................... 39-60

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

Avrupa Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku ve Türk Borçlar Kanunu Tasarılarının Ana Hatlarıyla Karşılaştırılması ........................... 61-70

Prof. Dr. Şükrü YILDIZ

5941 Sayılı (Yeni) Çek Kanunu’nun Çek Hukukuna Etkileri ................. 71-83

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT- Arş. Gör. Onur Sabri DURAK

1987 Lizbon Kuralları (Çeviri) ................................................................ 85-95

Doç. Dr. Savaş BOZBEL

Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder mi? Avrupa Adalet Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme ....................................................................................... 97-113

Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU

Ayrımcılık Yasağına Genel Bir Bakış ................................................. 115-134

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇINAR

“Avrupa Konseyinin 25.07.1985 Tarihli Ve 85/374 Sayılı Yönergesi” ve “Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine Göre Ayıp Kavramı ............................................................................................... 135-151

Arş. Gör. Arif Barış ÖZBİLEN

Turuncu Renginin Topluluk Markası Olarak Tescil Talebine İlişkin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İkinci Dairesinin 21 Ekim 2004 Tarihli Kararı (Çeviri) ....................................................... 153-167