İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

Yıl:4 Sayı:8 Güz 2005/2 (Hukuk Sayısı)

 

İçkapak

Hakem Listesi

İçindekiler

 

Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü

Prof.Dr. Zehreddin ASLAN, Arş.Gör. Nilay ARAT - Sayfa: 1-25

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Anonim Ortaklıkların Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerinde Bakanlığın İzin Yetkisinin Sınırlandırılması Karşısında Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi

Arş.Gör. Aydın ÇELİK - Sayfa: 27-49

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Sendika Aidatı Konusunda İşverence Ödenecek Gecikme Faizinin Başlangıç Tarihi ve Oranı (Karar İncelemesi)  

Prof.Dr. Nuri ÇELİK - Sayfa: 51-56

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Gayrimüslim Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmesi ve 27.01.2004 Tarihli Yargıtay Kararı

Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL - Sayfa: 57-64

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Piyasa Ekonomisine Sahip Sanayileşmiş Bazı Ülkelerde Toplu İş Sözleşmesinin Taraf İradeleri Dışında Oluşması

Prof.Dr. Algun ÇİFTER - Sayfa: 65-81

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Avrupa Komisyonu Türkiye 2005 İlerleme Raporu

Prof.Dr. Abdullah DİNÇKOL - Sayfa: 83-100

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Kadın - Erkek Eşitliği İçin Pozitif Ayrımcılık

Prof.Dr. Bihterin DİNÇKOL - Sayfa: 101-117

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Devletler Özel Hukukunda Velayet, Çocuk Kaçırmaları, Evlat Edinmeye İlişkin Problemler

Doç.Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL - Sayfa: 119-148

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Gemi İşletme Müteahhidinin (Barebat Charterer) Tescili Hakkında CMI Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr. Didem Algantürk LİGHT - Sayfa: 149-172

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Türkiye ve Avrupa Birliği Müzakere Süreci

Yrd.Doç.Dr. Cumhur MUMCU - Sayfa: 173-188

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Türk Dış Politikasının Belirlenmesinde "Rejim" Unsuru

Dr. Cevat OKUTAN, Arş.Gör. Fulya EREKER - Sayfa: 189-204

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Sur La Nature Des Normes Qui Concernent L’Avocat

Doç.Dr. Yücel SAYMAN - Sayfa: 205-219

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Umumi Hukuk Tarihinin Konusu ve Önemi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Doç.Dr. Pervin SOMER - Sayfa: 221-232

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Alacak Rehninin Teminat Altına Alınan Alacak ve Rehin Yükü Bakımından Kapsamı

Arş.Gör. Ebru ŞENSÖZ, Arş.Gör. Arif Barış ÖZBİLEN, Arş.Gör. Burcu SAVAŞ - Sayfa: 233-252

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Para Borçlarında Temerrüt Hallerinde Munzam Zarar

Doç.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU - Sayfa: 253-263

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

İspat Hukukunun Esasları

Claus ROXIN, (Çev.Doç.Dr. Yener ÜNVER) - Sayfa: 265-289

Full Page ImageFull Text  - PDF