2003 Yıl:2 Sayı:4

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Üzerinde Bir Eleştiri / Necdet Tekin : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 1-11

Öğretim Üyesi Performans Değerlendirme Kriterinin Cinsiyete Göre Belirlenmesi Üzerine Analitik Bir Çalışma / E. Serra Yurtkoru, Beril Sipahi : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 13-37

Çarpraz Tabloların Analizi ve Ticari Malların Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Uygulama / Ayhan Seyfullahoğulları : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 39-60

Economıc Aspects Of Turkısh- European Union (EU) Relatıons / H. Saduman Okumuş : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 61-85

İşten Çıkarılanlara Destek Hizmeti (Outplacement) ve Bu Hizmetin Türkiye’deki Gelişimi / Beliz Dereli : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 87-118

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcıng) / Beliz Dereli : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 119-127


Kitle İletişim Araçlarında Türkçe’nin Yanlış Kullanımı / Engin Çağlak : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 129-136

Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluğun ve Etiğin Uygulanabilirliği / Hilal Özdemir, Emel Güler Yılmaz, Şeyda Akyol : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 137-148

Toplumsal Konumu ve Bu Konumunun Değişimiyle Türk Sinemasında Kadın / F. Neşe Kaplan : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 149-173

Kurumsal Kimlik İnşasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması / Zeliha Hepkon : 2003, s.4, Aralık - Sayfa: 175-211