2003 Yıl:2 Sayı:3

Turizm Sektöründe Talep Tahmin Modellemesi / Münevver Turanlı, Elif Güneren : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 1-13

Kaliteli Yaşamanın Felsefesi / Nejat Bozkurt : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 15-24

Dede Korkut Hikayeleri’nde İletişim Belgeleri - II / Taner Karahasanoğlu : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 25-64

Veri Madenciliği Modelleri ve Uygulama Alanları / Serhat Özekes : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 65-82

Otomobil Alımında Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler / Kahraman Arslan : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 83-103

The New Valuation Paradigm: Real Options / Kerem Senel : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 105-119

Enflasyonun Ticari Bankalar Üzerindeki Etkileri / H. Şaduman Okumuş : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 121-146

Gazi Mustafa Kemal ve Büyük Nutuk / Yusuf Çam : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 147-159

Reklam ve Özgürleşme Süreci: Türkiye’de İki Reklam İncelemesi / F. Fulya Tepe : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 161-172

Combined Trellis Coded Quantization/Continuous Phase Modulation (TCQ/TCCPM) / Niyazi Odabasioglu, Onur Osman, Osman Nuri Ucan : 2003, s.3, Haziran - Sayfa: 173-185