2002 Yıl:1 Sayı:2

Seçim Tartışmalarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi / Münevver Turanlı, Ünal Halit Özden, Dicle Demirhan : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 1-14

Üniversite Eğitiminde Matematik Düşüncenin Önemi / Yasemin Kahramaner, Rıfkı Kahramaner : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 15-25

Data Environment Designer ve Ado ile MSSQL Server’da Veri Tabanı İşlemleri / Esat Hamzaoğlu : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 27-40

İktisadi Olayların İncelenmesinde Ekonometrinin Katkısı / Erkut Akkartal : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 41-51

Telework Kavramından E-İş Kavramına Geçiş / Özhan Tıngöy : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 53-71

Türkiye’de Gazete ve Dergilerin Dağıtım Yapısındaki Gelişmeler / Cüneyt Binatlı : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 73-81

İtibar Yönetimi Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi / Ebru Güzelcik Ural : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 83-93

Türk Bankacılık Sektöründe Risk Ve Kriz / Esin Okay : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 95-122

Bankacılıkta Risk Yönetiminin Gelişimi ve Önemi / Esin Okay : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 123-133

Moleküler Sıvıların Entropisi / Handan Gürbüz : 2002, s.2, Aralık - Sayfa: 135-144