2002 Yıl:1 Sayı:1

Vektör Otoregresif Modeller ve Para Arzı ile Tüketici Fiyatları İndeksi İlişkisinin Analizi / Münevver Turanlı, Ünal H. Özden, Dicle Demirhan : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 1-19

Ana Baba Davranışlarının Duygusal Gelişimdeki Rolü / İlkay Kasatura : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 21-37

Küresel Sorunların Çözümünde Yeni Bir Ekonomi Etiğinin Önemi / Nejat Bozkurt : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 39-58

İktisadî İstikrar ve Vergi Politikası Uygulamasına İlişkin Sorunlar / Salih Turhan : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 59-86

Türk Hukukunda Yasal Grevin Greve Katılmayan ve Greve Katılamayan İşçiler Açısından Sonuçları / Algun Çifter : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 87-99

Türkiye’de Organize Suçluluk ve Sosyo-Ekonomik Yapı / Abdullah Dinçkol : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 99-127

Türkiye’de Anayasal Düzen ve Lâiklik / Bihterin Dinçkol : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 129-144

Avrupa Birliğine Girme Aşamasında Türk İş Güvenliği Sistemine Toplu Bakış / Emin Zeytinoğlu : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 145-161

Prematüre Bir Yasa: R.T.Ü.K. Yasası / Ateş Vuran : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 163-169

Elektronik Ticaretin Vergisel Boyutu / Cüneyt Binatlı : 2002, s.1, Mayıs - Sayfa: 171-188