Hukuk Fakültesi

Toplumlar ve ülkeler arasında iletişimin ve etkileşimin gün geçtikçe arttığı küreselleşme sürecinde bir hukukçunun kendi ülkesinin iç hukuku yanında, uluslararası hukuk bilgisine de sahip olması gerekmektedir. Bu gerçekten hareket eden İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine, ulusal hukukun yanı sıra uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri de izleme olanağını sağlayarak evrensel standartlara uygun, nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı hedeflemektedir.

Fakültemizde hukuk öğretimi süresince sadece teorik bilgi verilmesiyle yetinilmemekte, öğrencilerimizin hukuk öğreniminin ana meslek grubu olan “yargılama” da uygulama becerisi elde etmeleri amacıyla pratik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde bulunan “mahkeme salonu” ortamında teorik derslerden edinilen bilgiler uygulama boyutlarında tekrarlanıp, işlenmektedir.

Fakültemizde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık bölümünde bir yıl İngilizce eğitimi ve zorunlu genel İngilizce yanında seçimlik ileri düzey İngilizce ve mesleki İngilizce dersleri alabilmektedir.

Fakültemizin öğretim üyeleri lisans eğitiminden başka Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora programlarında da görev almaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, toplumsal sorumluluk bilinciyle İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği içinde, toplumsal sorunların incelenmesi ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri getirilmesine yönelik araştırma projelerinin hazırlanmasına da destek sağlamaktadır.