İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Teknoparka Ortak Oldu

Haber Tarihi: 26.04.2018
Borsa İstanbul öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk Finans Teknoparkının ortaklık yapısı yeniden düzenlendi. Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra ortaklar arasına İstanbul Ticaret Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi de dahil oldu. Yeni yapılanmayı tescilleyen imzalar Borsa İstanbul’da atıldı.


Türkiye sermaye piyasalarının finansal teknolojilere verdiği önem günden güne artarken Borsa İstanbul 25 Nisan’daki Fransız-Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu’nda Türk ve Fransız Fintech’leri konuk etti. Gong töreninin ardından Türkiye’de geliştirilen finansal teknolojilere akademik destek, yatırım desteği ve ekosistem desteği sunması beklenen Finans Teknopark AŞ’nin yeni yapılanmasının imza töreni düzenlendi. 

FİNANS TEKNOPARK AŞ’NIN ORTAKLIK YAPISI GÜÇLENDİ

Business France tarafından Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Fransız-Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın ve Fransız Ticaret Ateşesi Pascal Lecamp’ın katıldığı gong töreniyle başladı. Gong töreninin ardından, Finans Teknopark A.Ş.’nin imza töreni Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren tarafından gerçekleştirildi. 

KARADAĞ: YENİLİKÇİ VE YETKİN İNSAN KAYNAĞI İÇİN DETSTEK VERECEĞİZ

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ imza töreni sırasındaki konuşmasında; Finans Teknopark olarak finans piyasalarımız ve kurumlarımızın küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini, İstanbul'da finans sektöründe faaliyet gösteren üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını desteklemeyi; bilgi ve teknoloji transferi yapmalarını; yenilikçi ve yetkin insan kaynağı için gereken tüm destek altyapısını oluşturmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. 

PROF. DR. ÖZKAN:TEKNOPARK ALANINDA ÇAĞI YAKALAYACAĞIZ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da, "2015 yılında şirketimizi kurduk, o noktadan buraya gelirken iki güçlü üniversitemizi de yanımıza alarak yeni bir boyut kazandık. Önemli bir modelle, yeni bir konseptle finans teknopark alanında çağı da yakalayarak bu projeye imza atmış bulunuyoruz" dedi.

PROF. DR. KARACA: GÜÇ BİRLİĞİNDEN ÇOK ÖNEMLİ PROJELER ÇIKACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da, "Borsa İstanbul bu işin merkezinde, diğer üniversitelerle birlikte olmak bizim için onur ve gurur vericidir. Bu güç birliğinden çok önemli projeler çıkacaktır. Hatta bizde olan firmaları burayla ilişkilendireceğiz. İçimizde bu işte duayen olmuş, 25'e yakın Fintech firması var, bunları grubun içine alacağız. Belki de dünyanın finansal alanda ilk teknoparkı diyebilirim" diye konuştu.

PROF. DR. EKREN: REEL SEKTÖRE ÖNEM VERİYORUZ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ise, "Reel sektöre önem veriyoruz. Üniversitemiz aynı zamanda İstanbul Teknopark'ın da kurucularındandır. Ayrıca Türkiye'de başka hiçbir üniversitede olmayan Finans Enstitüsü'ne de sahibiz. Bu enstitü hem yüksek lisans ve doktora yapan bir birim hem de sürekli eğitim merkeziyle de sertifika düzenleyen bir birim. O açıdan bakıldığında bizim bu projeye hem reel sektörle ilişkisini sağlamak hem de finansal eğitimleri Boğaziçi ve İTÜ ile birlikte daha güçlü, rasyonel ve amaca uygun bir şekilde dizayn etme kapasitemiz var" dedi.

FİNANS TEKNOPARK’IN YENİ ORTAKLIK YAPISI

Finans Teknopark A.Ş. ortaklık yapısı Borsa İstanbul A.Ş. %51, Boğaziçi Üniversitesi %19, İstanbul Ticaret Üniversitesi %15 ve İstanbul Teknik Üniversitesi %15 olacak şekilde oluşturuldu. Şirketin amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile finans ve üretim sektörlerinin işbirliğini sağlamak suretiyle, ülke finans sektörünün ve sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasına yönelik teknolojik ve finansal bilgi üretmek, teknolojik ve finansal bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak olarak belirlendi.