Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrencilerin Dikkatine (Staj)

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE


  • Mimarlık Bölümü'nde 2019-2020 Dönemi Stajlarını gerçekleştiren mezun durumunda olan yani tüm derslerini tamamlamış mezuniyet için sadece stajı kalmış öğrencilerin, Staj Defteri ve Belgeleri Teslimleri 19-20 Ekim 2020 tarihinlerinde yüzyüze gerçekleştirilecektir.
 
  • Mezun durumunda olmayan ancak stajını tamamlamış öğrenciler, 2020-2021 Güz Yarıyılı Final Sınavları haftasında, daha sonra belirlenecek kesin bir tarihte staj belgelerini teslim edeceklerdir.
 
  • Mezun durumunda olan ve staj belgelerini yüz-yüze teslim edecek öğrenciler; 18 Ekim 2020 saat 17.00’ye dek nsezgin@ticaret.edu.tr ve aokudan@ticaret.edu.tr adreslerine tüm staj belgeleri (; kapalı zarfta elden teslim edilecek olan Ek 5 - Öğrenci Değerlendirme formu hariç)  ve elle yazılması gerekli olan staj defteri dahil olmak üzere taranmış belgelerini online olarak mail yolu ile de teslim etmekle yükümlüdürler. Staj esnasında çekilen fotoğraflar, çalışma dosyaları vb. veriler öğrencinin adı-soyadı-numarası’nın belirtildiği dijital dosyada online olarak teslim edilecektir.
 
  • Sadece dijital teslimler, 'Kurumun Öğrenciyi Değerlendirme Formu' kapalı zarfta verilmesi gerektiğinden Bölüm Staj Komisyon Kararı ile uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle pandemi önlemleri de dikkate alınarak yüz-yüze yapılacak staj teslimlerinin öğrenci sayısı bölünerek farklı zamanlarda yapılması uygun bulunmuştur.
 
  • Mezun durumunda olan ve staj belgelerini teslim edecek öğrenciler (18 Ekim tarihine dek mail yoluyla ilk teslimi yaptıktan sonra) ; okul numarasının son hanesi tek olması durumunda 19 Ekim Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Öğr. Gör. Nurdan Sezgin’e, çift olması durumunda ise 20 Ekim Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında Öğr. Gör. Ayşe Okudan’a pandemi önlemleri çerçevesinde belgelerini yüz-yüze ve elden teslim edeceklerdir.
 
  • Öğrenciler numarasının son hanesine göre belirtilen gün ve saatte, belirtilen şartlarda, belgeleri eksiksiz olmak üzere teslim yapmakla yükümlüdürler. Eksik ve zamanında yapılmayan teslimler geçersiz sayılacaktır.
 
  • Staj defteri ve teslim edilecek belgeler ile ilgili daha fazla bilgi için, Kariyer Merkezi'nin web sitesinde aşağıdaki linkte yer alan Staj Kılavuzu'ndan kontrol edilebilir.