2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Ortalama Yükseltme Sınavı Duyurusu


LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN 2019-2020 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI HAKKINDA DUYURU!
 
Yaz okulu Ortalama yükseltme sınavları 16-17 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır. Yaz öğretiminden sonra yapılacak ortalama yükseltme sınavlarına, sadece yaz okuluna kayıt olan öğrenciler başvurabilirler. Sınava girecek öğrencilerin ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğü’ne müracaat ederek başvuru dilekçesi doldurmaları gerekmektedir.
 
2019-2020 Öğretim yılı Yaz Okuluna Katılmış olmak kaydı ile;
 
Önlisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 29. Maddesinin (f) fıkrasına gore (RG-30.10.2018-30580) Ortalama yükseltme sınavları;
1- Mezuniyet için gerekli tüm derslerden başarılı olan, ancak 2.00 GNO’ya ulaşamayan son sınıf öğrencileri ortalama yükseltme sınavlarına girebilirler.
2- 1. sınıfı okuyan öğrenciler ortalama yükseltme sınavına girebilirler.2019-2020 eğitim öğretim yılı başından itibaren; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler derslerden devam şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla eğitim-öğretim süresince bir üst sınıfa geçmek için 31. maddenin 2. fıkrasında yer alan genel not ortalaması (GNO) şartını yerine getirmek amacıyla, istedikleri derslerden ortalama yükseltme sınavlarına girebilirler.
 
Önlisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 31. Maddesinin 2.ve3.fıkrasına gore (RG-11/02/2020-31036) Ortalama yükseltme sınavları başarı değerlendirme;
 (Değişik:RG-11/02/2020-31036)Dördüncü yarıyıl sonundan itibaren GNO’su 2.00 veya daha fazla olan öğrenciler başarılı, 2.00’dan az olan öğrenciler şartlı başarılı sayılır. Şartlı başarılı sayılan öğrenciler, GNO’ları 2.00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Şartlı başarılı öğrenciler,  alt sınıflardan, sırasıyla;  almadıkları, IA, NP, F aldıkları dersleri almak koşulu ile DF ve DD aldıkları dersler dâhil, dönemlik toplamda 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulundukları sınıftan da ders alabilirler. Bu durumda yeni alınan not eskisinin yerine geçer. Bu durumdaki öğrenciler yıllık eğitim-öğretim ücretini tam olarak öderler.
(Ek:RG-1/9/2019-30875) Öğrencinin genel başarı durumu GNO’suna göre belirlenir. GNO’su 2,00 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.
Lisans ders başına sınav ücreti  : 575,00 TL (kdv dahil)
 
 
 VAKIFBANK MERCAN ŞUBESİ ŞUBE KODU : 110
 
HESAP NO      : TR 09 0001 5001 5800 7290 5199 74
 
HESAP ADI     : İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
 
Not: Dekontta öğrencinin T.C kimlik no’su, adı soyadı mutlaka belirtilmelidir.