Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı
Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alınacaktır.

Adaylar aşağıda belirtilen tarihler arasında, ekteki Başvuru Formu ve formda belirtilen belgelerle birlikte Sütlüce Yerleşkemizde bulunan Sosyal Bilimler Enstitü İdari Ofisine teslim etmelidir.
Başvuru sonuçları üniversitemiz web sayfasından ilan edilecek olup, kesin kayıt işlemleri Sütlüce Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda (B1 kat) yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞ

Başvuru Tarihleri: 16 Temmuz  2019 - 09 Ağustos 2019


Yüksek Lisans Programı Kontenjan
(Yatay Geçiş)
Tezli Tezsiz
İşletme 2 2
İşletme İngilizce 2 2
İktisat 2 2
İktisat İngilizce 2 2
Kamu Hukuku 2 2
Özel Hukuk 2 2
Halkla İlişkiler 2 2
Medya ve İletişim Sistemleri 2 2
Muhasebe ve Denetim 2 2
Uluslararası İlişkiler 2 2
İngilizce Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler 2 2
Gayrimenkul Yönetimi 2 2
Uygulamalı Sosyoloji 2 2
Uygulamalı Psikoloji - 2
Lojistik Yönetimi 2 2
İnsan Kaynakları Yöneticiliği 2 2
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 2 2
Turizm İşletmeciliği 2 2
Sinema 2 2
Reklam ve Stratejik Marka İletişimi 2 2
Dijital Ekonomi ve Pazarlama 2 2
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi 2 2
İşletme Analitiği 2 2

Doktora Programı Kontenjan
(Yatay Geçiş)
Özel Hukuk 2
İşletme 2
İşletme (İngilizce) 2
Muhasebe ve Denetim 2
Medya ve İletişim Çalışmaları 2
Halkla İlişkiler 2
Uluslararası İlişkiler 2


Yatay Geçiş Başvuru Formları 

1. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Üniversitemiz Dışından)
2. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Üniversitemiz İçinden-Doktora)
3. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Üniversitemiz İçinden-Y. Lisans)
 
 "İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
 
MADDE 44 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.
(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili enstitü kurulu tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara güncel öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.
(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.
(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı bağlı olunan anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliliği konusundaki değerlendirmeler ilgili enstitü kurulu tarafından yapılır.
(5) Yatay geçiş yapan öğrenciler programa kabul edildikleri aşama için bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelere tabi olur.