Dış Ticaret Enstitüsü Akademik Birim Kalite Komisyonu

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Figen YILDIRIM Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İ. Kahraman ARSLAN Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Volkan ULU Enstitü Memuru