Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıtları Başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Sonuçları
23 Kasım 2015
(Mezunlar ve Son Sınıflar İçin)
2015-2016 Güz Dönemi formasyon ön kayıt sonuçları açıklanmıştır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların 25 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 17:00’ya kadar Sütlüce Yerleşkesi öğrenci işlerine gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Ön kayıt sırasında yanlış veya eksik bilgi verdiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt yaptıran adayların eğitim süreci ile ilgili duyurular uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla, kayıtta verilen mail adresleri üzerinden yapılacaktır.
 
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler (Öğrencilerimiz kayda ŞAHSEN gelmelidir.)
 • Pedagojik Formasyon Bilgi Formu (Boş form için tıklayınız.)
 • Mezun adaylar için Onaylı Mezuniyet Belgesi (Kayıt esnasında aslı tarafımızdan görülerek  onay verilebilir. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 • Son sınıftaki adaylar için öğrenci belgesi (Aslı)
 • Transkript (Aslı)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Vesikalık fotoğraf taratılarak nsarici@ticaret.edu.tr adresine, konu kısmında “Formasyon – Ad Soyad” belirtilerek mail atılacaktır.
 • Öğrenim ücretinin ilk taksitine ait banka dekontu
Ödeme Bilgileri
Hesap adı
Banka adı
Şube kodu
IBAN (hesap) no
Açıklama
Tutar
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Vakıfbank/Mercan
110
TR09 0001 5001 5800 7290 5199 74
Öğrenci TC kimlik no/adı soyadı
1.109.16 TL (KDV dâhil 1. taksit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muafiyet
 1. Öğrenciler kesin kayıt esnasında muaf tutulmak istedikleri dersler için dilekçe vermelidirler. Daha sonra dilekçe kabul edilmeyecektir. Dilekçe örneği için tıklayınız.
 2. Lisansta alınan dersler muafiyet için geçerli değildir. Sadece başka bir üniversitenin formasyon programında alınan dersler değerlendirmeye alınır.
 3. Dilekçe ekinde Öğretmenlik Uygulaması dersi için SSK dökümü ile çalıştığı kurumdan görevini ve çalıştığı süreyi gösteren onaylı belge; diğer dersler için onaylı transkript yer almalıdır.
 4. Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet şartı aşağıdaki gibi belirtilmiştir: (Bölüm 4 Madde 10-4) “Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.” "Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz" (Bölüm 4, madde 10-3).
Akademik Takvim
2015-2016 Güz Dönemi (Hızlandırılmış program, Uzaktan Eğitim)

18.11.2015-22.11.2015
23.11.2015-24.11.2015
25.11.2015
30.11.2015-15.01.2016
21.12.2015-27.12.2015
18.01.2016-24.01.2016
Ön Kayıt Dönemi
Kesin Kayıt Dönemi – Asil 
Kesin Kayıt Dönemi – Yedek 
Ders Dönemi
Vize Haftası
Final Haftası
25.01.2016-31.01.2016 Bütünleme Haftası
2015-2016 Bahar Dönemi

01.02.2016-07.02.2016
08.02.2016-13.05.2016
21.03.2016-27.03.2016
16.05.2016-22.05.2016
23.05.2016-29.05.2016
Kayıt Yenileme Dönemi
Ders Dönemi
Vize Haftası
Final Haftası
Bütünleme Haftası
Derslerin İşlenişi

Güz Dönemi
Bahar Dönemi
Uzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim ve Yüzyüze Eğitim, Sınıf Ortamında + Milli Eğitim Kurumlarında Staj
 
Eğitim Şekli
Program çerçevesinde verilecek dersler -uygulamalı dersler hariç- uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 2015-2016 Akademik Yılı Güz Döneminde 5 adet zorunlu ders uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

Dersler hızlandırılmış program dâhilinde Pazartesi günü 19:00-23:00 arasında, Salı-Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri 18:00-22:00 arasında haftalık dörder saat olarak işlenecektir. Uygulamalı ve seçmeli dersler 2.Dönemde (Bahar) açılacaktır. Güz Döneminde açılacak derslerin listesi aşağıdaki gibidir.

Güz Döneminde Açılacak Dersler
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
 
Vizeler uzaktan eğitim yoluyla online olarak, finaller Sütlüce Kampüsü’nde sınıf ortamında yapılacaktır.

Yönetmelik

Programı kazanan her öğrenci YÖK tarafından ilan edilen Usul Esaslar ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği’ni bilmekle yükümlüdür. Usul Esaslar 4. Bölüm Madde 10-1’e göre “Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.”

YÖK’ün ilan ettiği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar’ı indirmek için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.