Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı

Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı, İdari İşler Müdürlüğü ile Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü olmak üzere 2 birimden oluşmaktadır.

İdari İşler Müdürlüğü 

Üniversitemiz misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması için kendisine bağlı birimlerden ve bu birimlerin faaliyetlerinden sorumludur. Mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmet kalitesinin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.
 
Bağlı Birimleri: ulaştırma, temizlik, güvenlik, arşiv, çay ocakları, danışma, İSG, sivil savunma
 
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü

Üniversitemizin yapım, bakım-onarım, altyapı, çevre düzenleme, yerleşim, proje ve teknik destek hizmetlerini gerçekleştirmektedir. İşlevsellik, estetik ve verimlilik adıyla yola çıkarak sürdürülebilir ve etkin çözümler sunmayı amaç edinmekte olup her türlü işin yaklaşık maliyeti, kontrolü, hakedişi, kabul işlemleri, vb. envanterler birimimiz tarafından yürütülmektedir.