Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Kurumsal İletişim Direktörlüğü, üniversitemiz ile etkileşim içinde olan tüm paydaşlarla aramızda kurum kimliğimize ve hedeflerimize uygun iletişimi sağlayarak ve  geliştirerek üniversitemizin kamuoyundaki itibarına, algısına olumlu katkılar yapmak için çalışmaktadır.

Bu amaçla üniversitenin okullar, eğitimciler, veliler ve öğrencilerle olan ilişkilerini güçlendirmek, onlara sunduğu imkanları  ve avantajları doğru şekilde anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Yurtiçinde yapılan fuar, tanıtım günleri ve okul davetlerine üniversiteyi temsilen katılmakta ve gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Üniversitenin tanıtımı için kullanılan tüm basılı ve görsel malzemelerin oluşturulması, sosyal medyanın kullanımı, web sitesinin içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesi de yine bu birimin görevleri arasındadır. 

Üniversite içinde yapılan her türlü konferans, seminer, panel ve sergi gibi etkinliklerin organizasyonu için gereken tüm çalışmaları Halkla İlişkiler Müdürlüğü yürütmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası medya organlarına üniversiteyle ilgili bilgi akışının sağlanması, her türlü tanıtım mecrasının kullanımı da Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.


  • Danışma Hattı
- 444 0 413