Personel Daire Başkanlığı

Hizmetlerimiz


  • Üniversitenin personel planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, akademik ve idari personel yapısını planlamak, gerektiğinde personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
  • Tüm üniversite personelinin (akademik ve idari personel) her türlü özlük haklarıyla ilgili (sözleşme, atama, terfi, görev süresi uzatma, görevlendirme ve izin, disiplin, intibak, hizmet ve çalışma belgesi, ilişik kesme ve emeklilik vb.) hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak en kısa zamanda, eksiksiz ve doğru bir biçimde yapmak,
  • Personel özlük vb. bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile üniversite personel veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesinin sağlanmak,
  • Akademik personel bilgilerinin YÖKSİS veri tabanına ve ÖSYM Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Sistemine girilmesi, gerektiğinde değişikleri incelemek,
  • Personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek,  sorumlu olduğu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, idari personel için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları planlayıp uygulayarak üniversitenin işleyiş ve gelişimine katkıda bulunmak,
  • Üniversitemizde kullanılmakta olan bazı formları oluşturmak ve kullanımını sağlanmak,
  • Personel ile ilgili duyuruları hazırlamak,
  • Yabancı uyruklu öğretim elemanları, saat ücretli öğretim elemanları ve kısmi zamanlı idari personelin özlük işlemlerini yürütür.