Sağlık Hizmetleri


Üniversitemizde; Sütlüce, Küçükyalı ve Eminönü olmak üzere 3 sağlık merkezin bulunmaktadır. Merkezlerimizde; Acil müdahale odası, Poliklinik, 5 yataklı revir, Biyokimya laboratuvarı ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi mevcuttur.  Yarı zamanlı 1 Doktor, 4 Hemşire 1 Kimya Mühendisi görev yapmaktadır.

Biyokimya laboratuvarında, güncel Biyokimya tetkikleri, tam kan sayımı ve idrar tetkikleri yapılmaktadır. Merkez ve bağlı birimlerde hastane şartları gerektirmeyen tüm müdahale ve bakımlar uygulanmaktadır. Mevcut ilaç stoku kullanılarak hastaların ilk doz ilaçları hemen verilmekte ve tedavinin devamı için gerekli ilaçlar reçete edilmektedir.
 
Laboratuvardan gelen tetkik sonuçları doktor tarafından değerlendirildikten sonra Hemşire tarafından hasta bilgilendirilmekte ve gerekiyorsa tedavisi planlanmaktadır.
 
Merkezlerimizde ayrıca öğrencilerimize ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklar ve toplum sağlığı konularında eğitim verilerek Sağlık Danışmanlığı yapılmaktadır.
 
Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında öğrenciler, kayıt esnasında istenen Sağlık Bilgi Formu’nu doldurmakla yükümlüdürler.
 
Öğrenci ve çalışanlarımız Sağlık Merkezlerimizde uygulanan tüm muayene, pansuman, bakım, tedaviler, laboratuar tetkikleri ve Psikolojik birimi Hizmetleri’nden ücretsiz yararlanabilirler.
 
Sağlık Merkezi Çalışma Saatleri

Sütlüce yerleşkesi Sağlık Merkezi
Eminönü yerleşkesi Sağlık Merkezi
Küçükyalı yerleşkesi Sağlık Merkezi
08:30-17:30
08:30-17:30
08:30-17:30