Sağlık Hizmetleri

Üniversitemizde; Sütlüce ve Küçükyalı olmak üzere 2 Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Merkezlerimizde; Acil müdahale odası, Poliklinik, 4 yataklı Revir, Biyokimya laboratuvarı ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi mevcuttur. Sağlık merkezlerinde yarı zamanlı 1 Doktor ve tam zamanlı 1 Hemşire bulunmakta PDR biriminde ise 1 Uzman Klinik Psikolog ve 1 psikolog görev almaktadır. 

Merkez ve bağlı birimlerde hastane şartları gerektirmeyen tüm müdahale ve bakımlar uygulanmaktadır.

Hasta başvurularında teşhis ve tedavi gerçekleştirildikten sonra, hekim tarafından resmi ve özel reçeteleri reçete edilmektedir. 

Laboratuvardan gelen tetkik sonuçları doktor tarafından değerlendirildikten sonra Hemşire tarafından hasta bilgilendirilmekte ve gerekiyorsa tedavisi planlanmaktadır.

Merkezlerimizde ayrıca öğrencilerimize ve çalışanlarımıza Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı hastalıklar ve toplum sağlığı konularında eğitim verilerek Sağlık Danışmanlığı yapılmaktadır.
 
Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında öğrenciler, kayıt esnasında istenen Sağlık Bilgi Formu ’nu doldurmakla yükümlüdürler.
 
Öğrenci ve çalışanlarımız Sağlık Merkezlerimizde uygulanan tüm muayene, pansuman, bakım, tedaviler, laboratuvar tetkikleri ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizden ücretsiz yararlanabilirler.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
 
Üniversitemiz sağlık merkezi bünyesinde faaliyet göstermekte olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminde,biri uzman klinik psikolog olmak üzere iki psikolog görev yapmaktadır.
 
Birimde; başvuru yapan bireyde mevcut olan, psikolojik sorun niteliği taşıyabilecek çeşitli yakınmalara, sınav ve performans kaygısı ile ilişkili sorunlara yönelik psikoterapi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca üniversite ortamıyla ilgili uyumsuzluklar, kariyer ve gelecekle ilgili kaygılar, yeni sosyal ortamların getirdiği yeni ilişki sorunları, aile içi sorunlar gibi hemen herkesin dönem dönem   yaşadığı ve yalnız başına başa çıkmakta zorlandığı durumlara yönelik olarak da psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
 
Bununla beraber; kendini daha iyi tanımak, sosyal ve kişiler arası ilişkilerini geliştirmek, karşılaşabileceği her tür soruna karşı başa çıkma stratejilerini daha etkin ve işlevsel duruma getirmek için başvuru yapan öğrencilerle yapılan psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çalışmaları, birimin “Kişisel Gelişim” ayağını oluşturmaktadır.
 
Sağlık bir bütün olduğundan; psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, üniversitenin sağlık merkezinin tıbbi üniteleriyle tam koordinasyon halinde çalışmakta, gerekli durumlarda karşılıklı yönlendirme ve fikir alış-verişi yapmaktadır.
 
Medikal tedavinin (ilaç, vb.) gerekli veya zorunlu olduğu kanısına varıldığında, danışanlar kurum dışındaki psikiyatri merkezlerine yönlendirilmekte, söz konusu merkezlerle işbirliği içinde çalışılarak tedavi kalitesinin ve etkinliğinin mümkün olan en üst düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Birim, üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra, akademik ve idari personelimize de hizmet vermektedir. Başvurularda gönüllülük ve gizlilik prensipleri daima ön planda tutulmakta, danışanların kimlik bilgileri, başvuru nedenleri gibi bilgiler tamamen ve kesinlikle gizli tutulmaktadır. (Danışanın kendisine veya bir başkasına fiziksel zarar verme olasılığının bulunduğu durumlar hariçtir.) 
 
Acil durumlar dışında, verilen hizmetin kaliteli, düzenli ve sürekli olabilmesinde etkili faktörlerden birini oluşturması nedeniyle, başvurularda önceden randevu alınması beklenmektedir.