Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimler son yıllarda perakende sektörünün hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesine yol açmıştır. Ekonomik göstergelerin sınandığı ve net bir biçimde algılandığı bu sektör, “ekonominin barometresi” olarak görülmeye başlanmıştır. Ülkemizde, üretim ve tüketim alışkanlıklarının benzeri görülmemiş şekildeki hızlı değişiminden en çok etkilenen sektör olan  perakende sektörü, ürün ve hizmet arzının yanısıra tüketicilerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini de karşılayabilecekleri ortamlar yaratmıştır. Özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan “Alışveriş Merkezleri(AVM)”, perakendeciliği stratejik bir istihdam kaynağı haline getirerek,  sektörünün ihtiyacı olan  insan kaynağının niteliğini değiştirmiştir.

“Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı” hem sektöre nitelikli eleman yetiştirerek hem de nitelikli eleman istihdamının sürekliliğini sağlayarak firmaların insan kaynakları yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle program, sektörde yeni işe başlayacakları yetiştirmeye ve hâlihazırda sektörde çalışmakta olanların niteliklerini geliştirmeye yönelik, geniş bir kitleye hitap etmektedir.
Günümüzün yükselen değeri konumundaki perakende sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim müfredatlarının hazırlanması, öğrencilerin işyeri eğitimlerinin yönlendirilmesi ve ilgili mesleğin geleceğine yönelik öneri ve değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla, meslek yüksekokulu öğretim üyeleri ve sektör firmaları katılımcılarından “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Sektör Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. Programın eğitim müfredatında yer alan teorik dersler, Üniversitemizin konusunda yetkin akademisyenlerince, uygulamaya yönelik olanlar ise sektörden gelen uzmanlar tarafından verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, sayıları hızla artan alışveriş merkezlerinin, mağazaların ve market zincirlerinin her kademesinde çalışabileceklerdir. Bu programdan mezun olanların, üniversitelerin ilgili lisans bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile devamı söz konusudur.