Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası mobilitenin hızlanması, hava taşımacılığının gün geçtikçe öneminin artmasına sebep olmaktadır. Havacılık sektöründe uluslararası olmanın vazgeçilmez rolü yer hizmetleri yönetiminin gelişimini tetikleyerek uluslararası standartlar çerçevesinde yer hizmetleri yönetiminin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Programda check-in, bagaj teslim işlemleri, uçağa yolcu kabulü gibi yolcu hizmetleri; yükleme, boşaltma, merdiven, uçak temizliği, uçak ile terminal arasında yolcu taşımacılığı gibi uçak hizmetleri, kargo ve posta hizmetleri, uçuş operasyon, yük kontrol ve haberleşme hizmetleri eğitimlerini içeren dersler vardır. Programın amacı, yer hizmetleri alanında bilgi ve beceri ile donatılmış bireyler yetiştirerek, analitik düşünme ve yönetsel beceriye sahip uzman ihtiyacını karşılamaktır. Yer Hizmetleri Yönetimi, teorik bilgi sunarken bunu uygulamalı eğitim anlayışı ile destekleyen ve zorunlu stajlar ile pekiştiren bir programdır.

Yer Hizmetleri Yönetimi programından  mezun olan bireyler bu alandaki tüm değişim ve yenilikleri hızlı bir şekilde takip ederek yetiştirildiklerinden, farkındalıkları arttırılmış olacaktır. Bu durum, mezunlarımızın havacılık sektöründe fark yaratarak yer hizmetleri alanının geliştirilmesini destekleyecektir.

Öğr. Gör. Mustafa Emre Civelek
Programı Başkanı