Yönetmelik

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. (Tıklayınız)

“Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu”, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Sürüm 1.0, 13.04.2016 (Tıklayınız)

Senato Kararları

"İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları", 26.04.2016 Tarihli 2016/157-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. (Tıklayınız)

"İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu", 26.04.2016 Tarihli 2016/157-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. (Tıklayınız)