İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal İç Değerlendirme Raporları

“KİDR-2015” (pdf)
“KİDR-2016” (pdf)
“KİDR-2017” (pdf)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Stratejik Planları

“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2007-2012 Stratejik Planı” (pdf)
“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2012-2017 Stratejik Planı” (pdf)
“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planı” (pdf)