Veri ve Bilgi Arşivi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal İç Değerlendirme Raporları

“KİDR-2015” (pdf)
“KİDR-2016” (pdf)
“KİDR-2017” (pdf)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Stratejik Planları

“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2007-2012 Stratejik Planı” (pdf)
“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2012-2017 Stratejik Planı” (pdf)
“İstanbul Ticaret Üniversitesi 2018-2023 Stratejik Planı” (pdf)


Toplantı Tutanakları

1) Kalite Komisyonu Toplantısı, Tarih: 16.05.2016, Sayı: 2016/ 1, Yer: Sütlüce Kampüsü Konu: Üniversite Kalite İç Değerlendirme Raporunun (KİDR-2015) hazırlanması
1.1) KİDR’nun 30 Haziran 2016 tarihine kadar tamamlanıp Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YKK) gönderilmesi için görev dağılımı yapılmıştır.
1.2)  Akademik Birim Kalite Komisyonlarının ilgili kurullarca seçildikten sonra birimde gerçekleşen eğitim-öğretim ve ArGe faaliyetlerini 26.04.2016 Tarihli 2016/157-1  sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu"na göre hazırlamaları ve 6 Haziran 2016 tarihine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunmaları kararlaştırılmıştır.
2) Kalite Komisyonu Toplantısı, Tarih: 28.06.2016, Sayı: 2016/ 2, Yer: Sütlüce Kampüsü Konu: Üniversite Kalite İç Değerlendirme Raporunun (KİDR-2016) tamamlanması
2.1) Akademik Birim İç Değerlendirme Raporları ve İdari birim raporuna göre düzenlenen KİDR-2016 nın gözden geçirilmiştir,
2.2) 30 Haziran 2016 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderilmesi için Rektörlüğe arz edilmesi kararlaştırılmıştır.
3) Kalite Komisyonu KİDR-2017 hazırlamak üzere görev dağlımı yapmış ve çeşitli birimlerden gelen bilgi ve verilerle Rapor hazırlanmıştır. Ancak Kalite Kurulu KİDR-2017’ yi Kalite Kurulunun web sayfasına 15.05.2018 tarihine kadar girilmesi istemiştir. Daha sonra bu tarih Kalite Kurulu tarafından 01.06.2018 tarihine ertelenmiştir. Kalite Kurulunun web sayfasına işlenen bilgi ve veriler Üniversitemiz web sayfasına konulan KİDR-2017 ‘ye benzemektedir.
4) Kalite Komisyonu Rektörün daveti ile 06.07.2018 günü toplanmıştır. Rektör, Kalite Kurulunun Üniversitemizi 2018 yılında Dış Değerlendirme listesine aldığını bildirmiş ve dış değerlendirme süreci hakkında bilgi ve dokümanlar sunmuştur. İlgili birimlerin, iç ve dış paydaşların bilgilendirmesi ve web sayfasının gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır.