Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, temel mühendislik dallarından biridir. Bu mühendislik ve bilim dalı insanların elektrik enerjisini günlük hayatta kullanmaya başlamasıyla oluşmuş ve elektrik enerjisinin kullanım alanı gelişen teknolojiyle arttıkça elektrik-elektronik mühendisliği vazgeçilmez bir meslek ve bilim dalı olmuştur. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin kapsadığı alan isminden de anlaşıldığı gibi iki gruba ayrılabilir. İlki kuvvetli akım olarak nitelendirilen enerji ve güç sistemlerini içerir ve elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise zayıf akım olarak nitelendirilir, elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir. Uydu haberleşmesi, karasal haberleşme, elektronik devre tasarımları bu alanlardan bazılarıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitiminde ilk iki yıl temel mühendislik dersleri ile temel elektrik-elektronik dersleri okutulurken son iki yıl seçmeli derslerle öğrencilerin elektrik veya elektronik konularında uzmanlaşmaları sağlanır. Bölümün amacı hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, yeni gelişmeleri takip edebilen, uygulayan ve geliştiren, karşılaştığı yeni problemlere etkin-kullanışlı çözümler üreten, üretken, analitik düşünen, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmek için eğitim vermek ve bu alanlarda bilgi ve teknolojileri üretmek, geliştirmek ve yaymaktır.