Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği öğretimi kapsamında, bilgisayar cihaz ve sistemlerinin donanım tasarımı ve üretimi ile bu sistemlerden beklenen işlevleri yerine getirebilmelerini sağlayan gerekli yazılımların tasarımı ve gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerinin elde edilmesi beklenmektedir. Bilgisayar Mühendisliği; geliştirdiği cihazlar, sistemler ve yazılımlardan elde edilebilecek sonuçların öngörülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi için mühendislik, analiz ve tasarım metotlarıyla birlikte matematik, fizik ve sosyal bilimlerden yararlanır. Teknolojik araştırma ve yaratıcılık temeline dayanan bilgisayar sistemleri tasarımı, üretimi ve kullanımı çalışmaları, donanım ve yazılım faaliyetleri olarak belirgin iki farklı alanda yürütmektedir. Ülkemizde bilgisayar donanım tasarım ve üretim uygulamalarının global dünya içinde beklenen düzeye eriştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulanacak eğitim kapsamında bilgisayar sistemlerinin dışında kalan diğer elektronik cihazların (telefon, akıllı beyaz eşyalar, endüstriyel otomasyon cihazları gibi...) içindeki mikroişlemci temelli sistemlerin donanım ve yazılımlarının tasarımı ve üretimine de ağırlık verilecektir. Bu donanım bilgileri yanında, her türlü sistem için yazılımların tasarımı, üretimi ve işletilmesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak hedeflerimiz içindedir.

Öğretim dili: En az %30 İngilizce
 
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Rıfat Yazıcı

İletişim Bilgileri:
ryazici@ticaret.edu.tr
444 0 413 /3238

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Web Sitesi