Endüstriyel Tasarım Lisans Bölümü

Çağdaş bilim, teknoloji ve iletişim düzeyinin yükselmesi, insanın sınırlarını fiziksel ve sosyo-kültürel anlamda değiştirmektedir.
 
Günümüzde, insan yaşamı, yeni işlevler, yeni gereksinmeler ve yeni endüstriyel ürünlerle çeşitlenmekte, küreselleşen dünyada rekabetin artmasıyla ürünler işlev ve ekonomik yönden önem kazanmakta, insanın kaliteli, estetik, ekolojik, işlevsel, ergonomik, ekonomik ve dayanıklı ürün kullanma isteği tüketim pazarına yönelik özellikli endüstriyel ürün tasarımını ön plana çıkarmaktadır.
 
Endüstriyel Tasarım Bölümü, bu gereksinimleri karşılamak üzere; estetik ve bilgiyi bütünleştiren, akıllı teknolojileri kullanabilen, ekonomik çözümler üretebilen, seçkin, profesyonel, kendi konusunda uzman, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, araştırmacı ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mesleki eğitimin yanısıra, teknoloji, üretim, yönetim, pazarlama ve organizasyon konularında da bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
Endüstriyel Tasarım Bölümü programının temel önceliği; sosyal, çalışkan, gelişmelere ayak uydurabilen, yaratıcı, sistemli araştırabilen, iş dünyasında yer almaya hazır, endüstriyel tasarımcıları yetiştirmektir.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR

aunuvar@ticaret.edu.tr