Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademik Birim Kalite Komisyon Üyeleri

Prof. Mimar Işık AYDEMİR Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Irmak BAYBURTLU Dekan Yrd.
Doç. Dr. Elif Kısar KORAMAZ Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz IRMAK Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU Seçilmiş Üye
Elif ARISÜT İdari Ofis Müdürü
Ömer İNCER Öğrenci Temsilcisi