Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  • ETKİNLİKLER
  • ETKİNLİKLER


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, ve Moda ve Tekstil Tasarımı bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz; tasarım ve uygulama problemlerini çözebilen, çağdaş yaşamın getirdiği ve gerektirdiği teknolojiyi kullanan, araştırmacı, aynı zamanda bilgiyi uygulama hayatında da etkin bir biçimde kullanabilen, yenilikçi, toplumun değişen ihtiyaçlarını öngörebilen tasarımcılar, mimarlar, iç mimarlar, moda tekstil tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Çağdaş bilim, teknoloji, ve iletişim düzeyinin yükselmesi insanın sınırlarını, fiziksel ve sosyokültürel anlamda değiştirmektedir. Bu değişim, toplumun yeniliklere olan ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Fakültemizden mezun olan öğrenciler, estetik ve bilgiyi teknolojik altyapıyla birleştirerek üretim, yönetim, ve organizasyon alanlarında da beceri kazanmaktadırlar.

Fakültemiz; öğrencilerin sahip olması gereken, yukarıda belirtilen özellikleri kazanabilmeleri için ulusal ve uluslararası çalıştaylar, sergiler, ve konferanslar düzenleyerek; öğrencilerin sanatsal, mesleki, ve bilimsel açıdan ufuklarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Yurt içi ve yurt dışı teknik araştırma gezileri öğrencilerin, iletişim, düşünme, öğrenme, ve belgeleme becerilerini kazanmalarına oldukça önemli katkılar sağlar.

Dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen -zorunlu ve seçime bağlı olacak şekilde- bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak verilmektedir. Fakültemizin temel öncelikleri; sosyal, çalışkan, gelişmelere ayak uydurabilen, yaratıcı, sistemli çalışan, iş dünyasında yer almaya hazır tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar yetiştirmektedir

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde
Okurken Nelerle Karşılaşacağım?
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
Mimarlık Fakültesinden Mezun Olunca
İş İmkanları Nelerdir?