Dekanın MesajıDijital dönüşümün yaşandığı XXI. yüzyılda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak eleştirel düşünceye sahip, alanında mesleki bilgi ve beceri ile donanmış sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz. İletişimin dinamik ve hızla değişen yapısı içerisinde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra yetenek ve becerilerini geliştiren, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek ve iletişimin pratik yönünü işin mutfağında öğrenen iletişimciler olarak fakültemizden mezun olmaktadır. Fakültemizdeki ilk yıllarından itibaren yeniliğe açık ve girişimci olmanın önemini kavrayan öğrencilerimiz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler ile birlikte iletişimin farklı alanlarında uluslararası standartlarda eğitim almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda fakültemizde bulunan tüm programlar, bilimsel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup iletişim alanının değişen yapısına uygun olarak güncellenmektedir.

Kuramsal ve uygulamalı eğitimin bir arada verildiği fakültemizde öğrencilerimiz, öğrenim hayatına devam ederken aynı zamanda üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev alarak çalışma hayatına hazırlanmaktadır. İstanbul Ticaret Odası’nın desteğini her zaman yanında hisseden öğrencilerimiz, sahip oldukları staj imkânları sayesinde iş hayatını daha öğrenciyken deneyimleme fırsatı bulabilmektedir.  

Fakültemizde Medya ve İletişim (%30 İngilizce destekli), Görsel İletişim Tasarımı ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinde, alanlarında uzman bilim insanları tarafından lisans ve lisansüstü programlarda eğitim verilmektedir. Kuramsal bilginin uygulama ile harmanlandığı TİFMEDYA (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi), halkla ilişkiler ve reklam atölyeleri, televizyon ve film stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, radyo stüdyosu, montaj odası, reji odası ve Mac bilgisayarlar ile donatılmış laboratuvarlar uygulamaya dönük olarak öğrencilerimize hizmet vermektedir.  

Öğrencilerimiz tarafından periyodik olarak çıkarılan İtalik dergisi ve Gazetem ise kuramın ve uygulamanın harmanlanmasının somut göstergeleri ve fakültemizin önemli değerleridir. Ayrıca fakültemizde uluslararası indeksler tarafından taranan Intermedia International e-Journal ve Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları hakemli dergileri periyodik olarak yayınlanarak iletişim bilim alanına katkı sağlamaktadır.

Bizlere güvenen ve geleceğini bizimle şekillendirmeyi tercih eden öğrencilerimizi, sorumluluklarımızdan, kalitemizden ve eşitlik ilkemizden taviz vermeden geleceğin iletişim dünyasına yön verebilecek şekilde hazırlamak fakültemizin temel hedefidir.


Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ
İletişim Fakültesi Dekanı