İletişim Fakültesi


 • ETKİNLİKLER
 • ETKİNLİKLER


Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi çağı olarak adlandırılan yaşadığımız yüzyılda bilgiye ulaşma çabası, iletişim alanındaki büyük değişim ve gelişmenin nedeni olmuştur. Bu nedenle Fakültemiz, gelişen teknoloji doğrultusunda artan iletişim olanaklarının gerektirdiği çağdaş öğretim yaklaşımları çerçevesinde teknik bilgi ve beceriyle donatılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Fakültemizin ders programları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlk iki akademik yılda genel kültür dersleri ve temel iletişim bilgileri verilmekte, üçüncü ve dördüncü akademik yıllarda uzmanlaşmaya olanak sağlayan seçimlik dersler yer almaktadır. Öğrencilerimiz alanlarında uzman, seçkin öğretim kadrosu tarafından hem mesleki yaşamda, hem de bireysel ve sosyal yaşamda etkili iletişim kurabilecek bir biçimde yetiştirilmektedir.

Çağdaş bir eğitim için gerekli tüm altyapı araç ve gereçlerine sahip olan fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarında, medya atölyesinde, radyo ve televizyon stüdyolarında, uygulamalı eğitim olanaklarıyla öğrencilere günümüzün rekabet ortamına uygun, yarışmacı, dinamik ve donanımlı kimlik kazandıran bir eğitim verilmektedir.

 • İletişim Fakültesinden Mezun Olunca
  İş İmkanları Nelerdir?
  İletişim Fakültesi Hakkında
  Bilgi Verir Misiniz?
  İletişim Fakültesi
  Neden Tercih Edilmeli?
 • Görsel İletişim Tasarım Öğrencilerimizin
  Hazırladığı Tanıtım Filmi
  Dekanımıza Sorduk
  Qr Kod Nedir?
  Çiğdem Batur
  SohbeTİMM'de