İşletme Bölümü

Günümüzde küreselleşme, artan rekabet ve hızlı değişimler işletmelerinin uzun süre varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinde son derece etkili unsurlardır. Bu unsurlar, işletmelerin yönetim politikaları ve yaklaşımlarının yeniden yapılandırılmasına ve tercih edecekleri çalışan profiline yönelik beklentilerinin değişimine neden olmaktadır. İşletmeler öncelikli olarak, ulusal sınırların yanı sıra uluslararası faaliyetlerinde de etkin görev alabilecek, dolayısıyla farklı kültürel ortamlara uyum sağlayabilecek, yaratıcı ve katma değeri olan bilgiler üretebilecek, çağdaş yönetim yaklaşımlarını kullanabilecek ve entelektüel donanımı yüksek çalışanları tercih etmektedirler.

Bölümümüz, çağın değişimleriyle birlikte, işletmelerin çalışanlarına yönelik bu beklentileri de dikkate alarak öğrencilerimize, onların bilgi donanımını hem evrensel hem de bölgesel anlamda güçlü kılan, işletme yönetiminin tüm branşlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler, zorunlu staj ve bitirme projesinden oluşan kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. Programda sunulan dersler sağlam bir teorik alt yapının yanı sıra iş dünyasındaki güncel uygulamaları da içermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz uzmanlaşmak istedikleri branş konusunda daha doğru kararlar vermekte ve iş hayatının gereksinimlerini eksiksiz karşılayacak nitelikte birer yönetici adayı olarak yetiştirilmektedirler. İşletme Bölümü olarak amacımız, öğrencileri çağdaş, yaratıcı çözümler üreten, bütüncül düşünen, takım çalışmasında yer alacak nitelikte ve yetenekli yönetici adayları olarak iş yaşamına hazırlamaktır.

Prof. Dr. Beliz ÜLGEN 
Bölüm Başkanı V.

İletşim Bilgileri: 
bdereli@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4332