İktisat Bölümü

Son çeyrek yüzyıl, bilgi teknolojilerinin bilim üretme ve öğretme pratiklerini çarpıcı bir şekilde dönüştürdüğü bir dönem oldu. Bu dönüşüm, ekonomi bilimini de etkiledi.

Günümüzde, ekonomik olay, süreç, kurum ve sistemlere ilişkin modelleme, simülasyon ve politika önerileri, bilgi teknolojilerinin getirdiği yeniliklere/imkânlara dayalı olarak yapılmaktadır. İktisat Bölümü, bilgi teknolojilerinin getirdiği bu yenilikleri bilim öğretiminde kullanmayı, bu imkânların ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunma potansiyelinden yararlanmayı ve bu çerçevede, mezunların meslekî formasyonunun “bilgi-teknolojik” boyutunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bölümün, akademik camiadaki yerini belirleyecek geleceğe dönük bilim üretme stratejisinin de bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımına dayalı olması öngörülmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Kara 
Bölüm Başkanı 

İletişim Bilgileri:
kara2010@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4303