Muhasebe ve Denetim Bölümü

Küreselleşme olgusu, finansal bilgi sisteminde “evrensel  finans dili”  ihtiyacı oluşturmuş, bunu karşılayabilmek için ise muhasebede,  Uluslararası Finansal Raporlama  Standartları hazırlanmış, ülkelerin bunları benimsemesi  teşvik edilmiş  ve muhasebe tutulması ve finansal raporların hazırlanmasında  önemli ölçüde uygulama birliği sağlanmıştır.

Ayrıca, kurumsallaşmaya ve denetime önem verilmiş, hazırlanan finansal tablolar için yüksek kalitede Uluslararası Denetim Standartları hazırlanmış, böylece uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tablolara  ulaşılabilmek olanağı sağlanmıştır.

Dünyadaki bu gelişmeler yanında ülkemizde de, özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte  şirketlerin kurumsallaşarak, sahiplik ve yöneticilik fonksiyonları ayrışma sürecine girmiş, muhasebenin yasal sorumluluklarını yerine getirmek yanında pay sahiplerine,  ilgi gruplarına, muhtemel yatırımcılara ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevi öne çıkmıştır.

Bu gelişmelere uygun olarak, Muhasebe ve Denetim programının temel amacı, muhasebe alanında ulusal mevzuatı ve uluslararası finansal raporlama standartlarına vakıf, bunlardaki değişim ve gelişimeleri takip etmeyi öğrenmiş, bunlara göre bilgisayar ortamında muhasebe organizasyonunu yapıbilen, muhasebe kayıtlarını tutabilen ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlayabilen, yorumlayabilen, yönetime finansal  veri sağlayabilen, uluslararası denetim standartlarını uygulayabilen, disiplinlerarası yaklaşımı uygulayabilen, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış yetkin öğrenciler yetiştirmektir.

Prof. Dr. Ahmet H. Durmuş
Bölüm Başkanı

İletişim Bilgileri:
adurmus@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4310