Bankacılık ve Finans Bölümü

Çağdaş ekonomik piyasaların finans kesimine dayanarak gelişmesi finansal kurumların ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ulusal ve uluslararası finans kurumları için nitelikli insan gücü yetiştirmeye odaklanmış bir bölüm olan Bankacılık ve Finans Bölümü, finansal işlemlere yönelik teori ve pratiği uyumlaştıran, finansal kavramları özümlemiş, hızlı karar alabilme ve düşünebilme yeteneğine sahip, finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu yaratıcılığı kavramış, makro ve mikro ekonomik gelişmeleri araştıran ve sorgulayan, finansal piyasaların kırılgan ve hızla hareket eden zemininde risk ve getiri analizini yapabilen, rekabetçi ortamda çalıştıkları kurumla ve içinde bulundukları toplumla barışık, sosyal yönü kuvvetli mezunlarını sektöre kazandırmayı hedefleyen bir bölümdür. Bankacılık ve Finans Bölümünün ders programı gelecekte finansal piyasalarda çalışmayı planlayan gençlere yönelik tasarlanmıştır. Bu çerçevede, ekonomi bilimi ile finans biliminin kavranması için gerekli bütün konularının ele alındığı derslerin yanısıra temel işletme, muhasebe konuları ve finansal kurumlara yönelik dersler zorunlu ve seçmeli olarak işlenmektedir.

Prof. Dr. Esin OKAY 
Bölüm Başkanı V.

İletişim Bilgileri:
eokay@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4362