İşletme Fakültesi


  • ETKİNLİKLER
  • ETKİNLİKLER


İşletme Fakültesi, 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte, Ticari Bilimler Fakültesi adıyla akademik yaşamına başlamış, zaman içinde isim değişikliğine gidilerek İşletme Fakültesi adını benimsemiştir. Sahip olduğu akademik kadrosu, öğrenci sayısı ve öğrencilerin niteliği, sağlanan fiziki ve sosyal imkanlarla gelişen fakültede çok sayıda bölüm açılmıştır. İşletme (Türkçe ve İngilizce), İktisat (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Denetim, Lojistik Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Turizm ve Otel Yöneticiliği programlarıyla bölüm sayısı ona ulaşmıştır. Bölümlerden ikisi İngilizce, dördü İngilizce destekli ve dördü Türkçe müfredatla eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.


İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Odası’nın da desteğini arkasına alarak Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinde öncü fakültelerden biri olma hedefini gerçekleştirme sürecindedir. Bu hedefe yönelik olarak alanlarında uzman, iş dünyası deneyimine sahip üretken bir akademik kadroyu bünyesinde barındırır.

Fakülte yapısında açılmış olan bölümlerde kuramsal bilginin yanı sıra iş dünyası uygulamalarına ciddi anlamda önem verilir. Her bölümün müfredat programı bu hedefi destekleyecek nitelikte tasarlanmıştır. İşletme Fakültesi, kuruluşundan bu yana gerek nitelikli öğretim üyesi kadrosu, gerekse yoğun tercih alan eğitim-öğretim programları ile son yirmi yıllık süreçte önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir.

Ticaret Üniversitesinin beş yıllık Stratejik Plan’ında ortaya koyduğu vizyon ve misyon doğrultusunda İşletme Fakültesi güçlü öğretim kadrosu ile girişimci işletmecileri yetiştiren Türkiye’nin en iddialı fakülteleri arasındadır.

Modern eğitim-öğretim araçlarıyla, ideal sınıf büyüklükleri ve ortamıyla, işletme gezileri, mesleki seminer uygulamalarıyla, iş dünyası konferansları, zorunlu veya seçmeli staj uygulamalarıyla öğrencilere ideallerinde yaşattıkları eğitim ortamını sunar.

Fakülte, belirsiz, karmaşık ve çalkantılı modern iş yaşamının alabildiğine rekabetçi çalışma tarzına ayak uydurabilen, belirsizlik ve karmaşıklıkların korkmadan üzerine giden öğrenci profili yetiştirir. Öğrencilerine yereli ve evrenseli birlikte tanıyan, etik ilkeleri gözeten, her ortam ve koşulda etkin ve hedef odaklı olma ilkesiyle hareket eden bir yaşam felsefesi sunar.

İşletme Fakültesinde öğrencilere kendi mesleklerini uygulayabilecekleri değişik olanaklar sunulmuştur ve bu olanakların giderek daha da zenginleştirilmesi için yeni projeler üzerinde çalışılır. Meslek Seminerleri, Banka Uygulama Şubesi, Foreks Laboratuvarı, İşadamları Konferansları, Bilimsel Sempozyumlar, İşletme gezileri, İstanbul Ticaret Odası aktivitelerine katılma, yurt dışı fuarlara katılma gibi etkinlikler eğitim-öğretim ortamının dışına taşan uygulamalardır. Böylece öğrenciler sektörle bütünleşirler, tanışırlar ve geleceklerine ilişkin daha iyi bir kariyer planı yapma imkanı elde ederler. İş dünyasından kendilerini kanıtlamış ünlü iş adamlarının öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri “deneyim paylaşma” toplantılarının onların bireysel gelişmelerinde önemli etkisi olduğuna inanılmaktadır.

İş yaşamında başarılı olmanın temel gerekliliklerinden biri, bireyin gelişimini gerçek anlamda sağlaması, olgunlaşmasıdır. Bu yönüyle İşletme Fakültesi bilgi çağının gerektirdiği kuramsal bilgileri ve gerçek hayata ilişkin uygulama yeteneğini kazanmış, yönetim becerilerini edinmiş, iletişim ve işbirliği yapma yeteneği yüksek işletmecileri yetiştirir. Bu özelliğiyle ulusal ve uluslararası işletmelerin her zaman tercih ettikleri, değer verdikleri mezun profili üretir.