Dekan Mesajı

Hukuk Fakültelerindeki eğitim ve öğretimin ana konusu insan hak ve özgürlüklerini evrensel boyutlarda araştırma, inceleme ve bu özgürlüklerin düzenlenmesindeki sınırları öğretmedir. Bu süreç kamusal alandan bireysel alana kadar bir yol izler ve bu nedenle hukuk fakültelerindeki öğretim kamu hukuku – özel hukuk ayırımı çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, yükseköğretimin diğer bazı dallarından farklı olarak lisans düzeyinde hukuk eğitimi alan bir kişi ayırım olmadan kamu hukuku ve özel hukuk kapsamındaki tüm hukuk dallarını birlikte öğrenir ve sonuçta  “hukukçu” olarak mezun olur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitim ve öğretiminin bu geleneksel özellikleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerinin teorik ve uygulama bilgisine sahip, gerektiğinde uluslararası boyutlarda hukuk mücadelesi verebilecek hukukçular olarak yetişmeleri hedefi izlenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Fakültemizin müfredatında hukuk formasyonu için zorunlu derslerden başka, yetişmekte olan genç hukukçuların Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukukun diğer alanlarında donanımlı hale gelmelerini sağlayacak seçimlik dersler de yer almaktadır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek bazı yan konularda alt bilgi yapısı sağlayan dersler öğrencilerin seçimine sunulmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde düzenlenip gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans ve seminerlere öğrencilerimizin de katılmaları teşvik edilerek hukuk alanındaki güncel gelişmeleri izlemelerine olanak sunulmaktadır. Diğer yandan, öğrenci kulüpleri ve çeşitli yarışmalar başta olmak üzere Üniversitemizin destek verdiği pek çok sosyal ve kültürel etkinlik alanı öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri öğretim görevlerinin yanı sıra bilimsel alandaki yayınlarıyla da tanınmakta ve bilinmektedir. Öğretim üyelerimizin bu yayınları TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen Ulusal Toplu Katalog (www.toplukatolog.gov.tr) ve DergiPark (dergipark.gov.tr) resmi internet sitelerinden izlenebilir.

Hukuk Fakültemizin amacı, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçu yetiştirmek, diğer yandan ise, inceleme ve araştırmaları ile hukukumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.
 

Prof. Dr. Yücel Oğurlu
Hukuk Fakültesi Dekanı