Bölümler ve Anabilim Dalları

1-Kamu Hukuku Bölümü:

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zafer Gören

İdare Hukuku

Prof. Dr. Yücel Oğurlu 

Arş. Gör. Ahmet Kalafat

Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülseven

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kayıhan İçel

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan Ceylan

Mâli Hukuk Anabilim Dalı

( Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

Arş. Gör. Murat Can Gökdemir

İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı 

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

2-Özel Hukuk Bölümü:

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Arş. Gör. Selvi Nazlı Güvenç

Arş. Gör. Hilal Yüksel

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şükrü Yıldız

Doç. Dr. Asuman Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak Aybar

Arş. Gör. Nursen Özcan

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı 

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

Arş. Gör. Fatma Nur Tekçe

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç

Arş. Gör. Beyza Çağla Şahin

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı 

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)

İslam Hukuku Anabilim Dalı 

(Kadrolu Öğretim Üyesi bulunmamakta)