Bölümler ve Anabilim Dalları

1-Kamu Hukuku Bölümü:

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zafer Gören

Arş. Gör. Hatice Kübra DEMİR

İdare Hukuku Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Yücel Oğurlu 

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak

Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülseven

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kayıhan İçel

Dr. Öğr. Üyesi Zafer İçer*

Arş. Gör. Umur AKSAKAL

Arş. Gör. Metehan Hepvar

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Evra Çetin * 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

Doç.Dr. Sercan Gürler * 

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan Ceylan

Mâli Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Uğur Yiğit

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şahin Akıncı


Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

Dr Öğr. Üyesi Abdülkadir Akıl

Arş. Gör. Murat Can Gökdemir

İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Evra Çetin *

2-Özel Hukuk Bölümü:

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Prof. Dr. Şahin Akıncı 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Arş. Gör. Selvi Nazlı Güvenç

Arş. Gör. Hilal Yüksel

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Asuman Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak

Arş. Gör. Nursen Özcan

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Ali Cem Budak

Arş. Gör. Fatma Nur Tekçe

Arş. Gör. Aslınur AK

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Subaşı *

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç

Arş. Gör. Beyza Çağla Şahin

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı 

Prof.Dr. Yücel Oğurlu**

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç**


İslam Hukuku Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Ayhan Ceylan **

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi **


* 40/a maddesi ile gelen misafir öğretim üyesi

** Kadrosunun bulunduğu anabilim dalı farklı olmakla birlikte ilgili yan dal olarak dersi veren öğretim üyesi