Finans Enstitüsü

Finans Enstitüsü; ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde,eğitim öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri ve modelleri, akademik ve bilimsel etkinlikler diploma ve sertifika programları sunmaktadır.

Enstitüdeki programlar; Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edilmiştir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlanmıştır.

Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılmıştır.

Enstitü ulusal ve uluslararası finansal piyasaları entegre eden bir yaklaşımla ulusal, bölgesel ve küresel danışmanlık hizmetleri sunan, araştırma ve projeler üreten, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ve finans kesimine katkı sağlayan bir kurum olarak tasarlanmıştır.

Finans Enstitüsü, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki insan kaynaklarının geliştirilmesi bölümünde yer alan önceliklere de önemli katkı sağlayacaktır.
  
Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA, Müdür

Finans Enstitüsü Kitapcığı

Organizasyonel Yapı 

Müdür
Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA

Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEREN GENÇ
 
Enstitü Kurulu
Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEREN GENÇ
Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL
Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
Prof.Dr. Esin OKAY
Doç. Dr. Figen YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ERSOY

Enstitü Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEREN GENÇ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
Prof.Dr. Esin OKAY

 
Yüksek Lisans
  • Uluslararası Bankacılık ve Finans (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Sigorta ve Risk Yönetimi (Tezli / Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Sigortacılık ( Tezsiz )Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Finans İngilizce  ( Tezli /Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Sermaye Piyasası (Tezli / Tezsiz)  Yüksek Lisans Programı 
  • Bankacılık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Finansal Hizmetler Pazarlaması (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  
Doktora
  • Finansal Ekonomi Doktora Programı
  • Bankacılık Doktora Programı
  • Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Programı
İletişim Bilgileri 
Müdür : Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA  444 0 413 
Müdür Yrd.  : Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEREN GENÇ  444 0 413 
Enstitü Personeli: Burçin SARI (0212) 444 0 413 #4756 / finans.enstitusu@ticaret.edu.tr

Yüksek lisans ve doktora programlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.