Mücevherat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Mücevherat Mühendisliği Anabilim Dalında
2012-2013
akademik yılında Yüksek Lisans programı başlatılmıştır. Bu programların amacı, genç akademisyenleri ve sektörün ihtiyacı olan araştırmacıları acilen yetiştirmektir. Uluslararası boyutta üretim yapan mücevherat sektörünün teknik sorunlarının endüstriyel Ar-Ge çalışmaları ile çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz kıymetli metal ve taş hammaddelerine sahip olduğu halde mücevherat sektörü hammadde bakımından dışa bağımlı olarak gelişmiştir. Yurtiçinde ilk defa açılan bu yüksek lisans ve doktora programı sayesinde Mücevherat Mühendisliği Bölümü'nün güçlü eğitim ve öğretim kadrosu uzmanlaşmış ve Ar-Ge ufkuna sahip yüksek lisans eğitimi almış mücevherat mühendislerini yetiştirecektir. Sonuç olarak mücevherat alanında gerek eğitim ve gerekse Ar-Ge açısından Avrupa ve Orta Doğu'da bir mükemmeliyet merkezi olmak hedefindeki bölümümüz yetiştireceği araştırmacı mücevherat mühendisleri ile gerekli projeleri başarılı olarak gerçekleştirerek ülkemizin endüstriyel ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimizin tez konularını sektörün problemlerine yönelik olarak seçmek istiyoruz. Bu konuda sektör temsilcilerimizden sektörün ortak sorunlarını belirleyerek tez ve proje konularının seçilmesinde destek bekliyoruz.