Dış Ticaret Enstitüsü

Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin nüvesini oluşturan lisansüstü akademik birimdir. Türkiye’nin ilk ve tek Dış Ticaret Enstitüsü olma farklılığına sahip olan enstitümüz, akademik düzeyde lisansüstü programlar açmak/yürütmek, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, piyasaya yönelik olarak sektörel bazda uygulamalar ve araştırmalar yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Enstitümüz dış ticaretle ilgili ülke ve sektör araştırmaları yapma, dış ticaretin iktisadi, ticari, teknik, sosyo-kültürel, siyasal ve hukuki yönlerini inceleme ve bu hususlarda raporlar üretme hedefine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Enstitümüz ayrıca dış ticarete ilişkin verileri ve bilgileri derlemek ve değerlendirmek üzere Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Türk Eximbank gibi kuruluşlar ile Rektörlük nezdinde yapılan protokoller yoluyla sektörel işbirliklerine aktif olarak katılmaktadır.

Dış Ticaret Enstitüsü, 2013-2014 Akademik Yılı Güz Döneminde başladığı Lisansüstü Eğitim-Öğretim faaliyetlerini, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında aşağıdaki lisansüstü programları ile sürdürmektedir

Dış Ticaret Enstitüsü Kitapcığı

Yüksek Lisans Programları
  • Uluslararası Ticaret Türkçe (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Ticaret İngilizce (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 
  • Ticari Diplomasi Türkçe (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Ticari Diplomasi İngilizce (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
  • Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 
  • Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 
  • Uluslararası Ticaret Türkçe Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
Doktora Programları
  • Uluslararası Ticaret Doktora Programı 
  • Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı 

Yüksek lisans ve doktora programlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ,Müdür

Dış Ticaretle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim programları geliştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve dış ticaret paydaşlarına akademik destek sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.