Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 17 Programda Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Haber Tarihi: 12.08.2014
 
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan 17 programa ön kayıtla öğrenci kabulleri devam ediyor. 29 Ağustos akşamına kadar online olarak yapılabilecek başvuru süreci ve programlarla ilgili merak edilen soruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kaya cevaplandırdı.
 
Bu dönem fen bilimlerinin hangi alanlarında lisansüstü eğitim- öğretim verilecek?
D. Kaya: 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda 7 farklı alanda hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi ve ayrıca 3 farklı alanda da sadece yüksek lisans eğitimi yapılacak.
 
Yüksek lisans programlarının hem tezli hem de tezsiz opsiyonlarımız bulunuyor. Bu programlarımız:
 
* Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı-Türkçe
* Endüstri Mühendisliği Doktora Programı-Türkçe
* İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı-Türkçe
* Matematik Doktora Programı-Türkçe
* Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı-Türkçe
* Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı-İngilizce
* Mücevherat Mühendisliği Doktora Programı-Türkçe
 
* Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* Matematik Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı-İngilizce (Tezli ve Tezsiz)
* Mücevherat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
 
* İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* İstatistik Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
* Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı-Türkçe (Tezli ve Tezsiz)
 
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yeni açılan programlar hangileri?
D. Kaya: Bu dönem yeni açılan programlarımız: İş Sağlığı ve Güvenliği tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile İç Mimarlık tezli-tezsiz yüksek lisans programı.
 
Yeni programların içeriklerinde neler var?
D. Kaya:
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Bu program; öğrencilerin İSG konusunda gerekli bilgileri edinmelerini ve kendilerini yetiştirerek, sektördeki akademik eğitimli sertifika sahibi olmuş uzman açığının kapanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu sayede ülkemizde, endüstride İSG ile ilgili meydana gelen kazaların azalmasına katkı sağlanarak, ülkemizin uluslararası platformlarda İSG konusunda ileri ülkeler seviyesine çıkmasına katkı sağlanacaktır. Programın bir amacı da; çalışma hayatında İSG nin bir devlet politikası ve bir yaşam kültürü olmasını sağlamaktır.
 
Mekatronik Mühendisliği: Makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kontrol mühendisliği gibi alanların birbirini destekleyecek şekilde bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Mekatronik Mühendisliği, son derece hızlı gelişen bir mühendislik alanıdır. Program, akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek ve bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde bulunarak karmaşık ürün tasarımlarını gerçekleştirebilecek bir eğitim sunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde bir çok alanda çalışabilir, kendi işlerini kurabilir, endüstriyel ilişkilerle ilgili projeler geliştirebilir, sistem tasarımları yapabilirler veya belli branşlarda lisansüstü eğitim alarak özellikle yönetici olarak çalışma imkânı bulabilir ya da akademisyenliği tercih edebilirler.
 
İç Mimarlık: Bu program, iç mimarlık ile ilgili tasarım ve uygulama problemlerini çözebilen, çağdaş yaşamın getirdiği ve gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, araştırmacı, aynı zamanda bilgiyi uygulama hayatında da etkin bir biçimde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program yardımıyla, uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyenlerin kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yapmaları sağlanarak uzmanlık ve deneyim kazanmaları mümkün olacaktır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda ya piyasada, tasarımcı, yapımcı, yönetici iç mimar olarak yer alma olanağı ya da akademik kariyere yönelme olanağı bulacaklardır.
 
En çok rağbet gören programlar hangileri?
D. Kaya: Şu anda kayıtlı olan öğrenci sayılarını baz alırsak, en çok ilgi gören programlarımız sırasıyla; Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora programlarıdır. Ancak yeni açılan Mekatronik Mühendisliği, İç Mimarlık ve özellikle de İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına yoğun ilgi bekliyoruz.
 
Yeni programları açarken hangi kıstasları dikkate aldınız?
D. Kaya: En başta iş dünyası ve reel sektörün istek ve ihtiyaçları dikkate aldık. Ayrıca çağımızın güncel bakış açısı ile bilgi ve bilim dünyasının yönelimleri, global dünyada yaşamı düzenleyen ve kolaylaştıran çalışmaları da göz önünde bulundurduk
 
Uygulamaya dönük müfredatı olan programlarınız var mı?
D. Kaya: Bütün programlarımız, teorik bilgi ve paylaşımın yanında uygulamaya yönelik müfredata da sahip. Programlarımızın esas amaçlarından biri de, bilgiden uygulamaya gidecek yolun oluşturulmasıdır. Ayrıca, üniversitemizin hamisi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) dan kaynaklı, ekonomiye kazanım ve katma değer sağlayacak sonuçlara odaklı bir eğitim bakış açısına sahibiz.
 
Tüm programların ders mekânı Eminönü yerleşkesi mi olacak?
D. Kaya: Üniversitemizin İstanbul'un nadide yerlerinde üç farklı kampüsü bulunmaktadır. Bunlar; Eminönü, Sütlüce ve Küçükyalı kampüsleridir. Açılacak programlarımızın eğitim-öğretim mekanı; ulaşımın orta yerinde, vapur, metro, tren ve belediye otobüsü hatlarının kesişimindi bulunan Eminönü kampüsü olarak planlanmıştır. Ancak, laboratuvar veya farklı eğitim-öğretim alternatiflerinin oluşması halinde diğer kampüslerimizde de eğitim-öğretim yapılabilmektedir.
 
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tüm programların öğretim ücreti aynı mı?
D. Kaya: Bu dönem Mütevelli Heyetimizden çıkan karar gereği uygulamamız şöyle olacak:
 
Tezsiz Yüksek Lisans programlarımızın paket ücreti 18.000 TL+KDV,
Tezli Yüksek Lisans programlarımızın paket ücreti 16.500 TL+KDV,
Doktora programlarımızın paket fiyatı 25.000 TL+KDV
 
Lisansüstü eğitimin bu eğitimleri almayı düşünenlere kattığı değer konusunda neler diyeceksiniz?
D. Kaya: Lisansüstü eğitimlerin esas amaçları; belli bir alanda daha nitelikli bilgi sahibi olmak ve uzmanlaşılan bu alanlarda var olan bilgi ve tekniklere yenilik veya nitelikli katkı yapmaktır.
Bu çerçevede, lisansüstü eğitim almış öğrencilere;
* Mesleki konularda derin bilgi kazandırılarak, mevcut bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.
* Branşlarında derinleşmiş mesleki bilgiye sahip ve bu bilgileri kendi görüşleri, çevrenin talepleri ve yenilikçi düşünceleri çerçevesinde yeniden oluşturma becerisi kazandırılmaktadır.
* Sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı, ilgili sektörün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak bakış açıları kazandırılmaktadır.
* Hızlı değişen teknolojilere uyum sağlama, disiplinli ve kararlarında inisiyatif kullanma, fikir geliştirme becerileri kazandırılmaktadır.
* Alanlarında akademik kariyer yapabilecek alt yapı kazandırılmaktadır.
 
Bahar döneminde açmayı planladığınız yeni programlar var mı?
D. Kaya: Bahar döneminde açmayı planladığımız programlar var. Şu anda YÖK te başvuru sürecini başlattığımız; Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans programı için Bahar döneminde eğitim-öğretime başlamayı planlamaktayız. Ayrıca; var olan İstatistik Yüksek Lisans programının yanında, İstatistik Doktora programını açmayı planlamaktayız.
 
Teşekkür ederiz.