Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 34 Programda Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Haber Tarihi: 11.08.2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüleri bünyesinde 2014-2015 Akademik Yılı Güz Döneminde, öğrencilere 60'a yakın programda lisansüstü öğrenim görme imkânı sunuluyor. 
 
Adaylar, alanlardan her hangi birinde lisansüstü eğitim almak için 29 Ağustos akşamına kadar online olarak başvuruda bulunabilecek.
 
Güz döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; İşletme (Türkçe- İngilizce), İktisat (Türkçe- İngilizce), Uygulamalı Psikoloji, Uygulamalı Sosyoloji, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Gayrimenkul Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Reklam ve Stratejik Marka İletişimi, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Sigorta ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Uygulamalı Sosyoloji, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi dallarında yüksek lisans programları; Bursa ofisinde İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Denetim ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programlarına ön kayıtlar yapılabiliyor. 
 
Doktora programlarında ise Özel Hukuk, İşletme, Finansal Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku, Muhasebe ve Denetimi, Bankacılık, Medya ve İletişim Çalışmaları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık dallarında kayıtlar devam ediyor.
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans programlarında arzu edenler tezsiz olanları da tercih edebilecek. Bursa ofisindeki programların tümü ise tezsiz olacak şekilde planlandı. 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alacak programlarla ilgili merak edilenleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken'e sorduk. 
 
Bu dönem kaç programda lisans üstü eğitim-öğretim verilecek?
M. Hasan Eken: 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nın Güz Dönemi’nde Eminönü kampüsümüzde 22 yüksek lisans ve 8 doktora programı ile Bursa kampüsümüzde 4 yüksek lisans programı olmak üzere toplamda 34 lisansüstü program ile faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
 
Yeni olan programlar hangileri?
M. Hasan Eken: Bu sene bir tane yeni doktora programını program yelpazemize katıyoruz. (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık-Doktora) Önümüzdeki günlerde YÖK onayı ile bu yelpazeye yeni programların katılması da muhtemeldir. 
 
Yeni olan programlar açmakla neyi amaçlıyorsunuz?
M. Hasan Eken: Esas olarak yeni programlarımız ile akademik camiada üretilen bilginin teknolojik gelişmeler ile harmanlanarak, alanında uzman öğretim üyeleri ve sektör duayenleri aracılığıyla bu alanlarda çalışmayı ve gelişmeyi hedefleyen gençlere ulaştırılması amaçlanmaktadır.
 
Bugüne kadar en çok hangi programlar rağbet gördü?
M. Hasan Eken: Klasik programlar her zaman rağbet görmekle beraber, gelişen ve değişen koşullar göz önüne alınarak açılan programlar da popüler hale gelmektedir. Tabi burada popülerlik önemli olmakla beraber, programlardan elde edilen çıktıların kalitesinin hedef standartların üzerine çıkartılması lisansüstü programlarımızı öğrenciler nezdinde istenilen programlar haline getirmektedir. Güçlü kadrolu eğitim kadrosunun yanı sıra, sektör deneyimine sahip profesyonellerin de eğitim ekibimizde yarı zamanlı olarak yer almaları öğrencilere sadece teorik değil aynı zamanda gerçek hayata ve uygulamaya dönük tecrübeleri de eğitimleri boyunca deneyimlemelerine imkân sağlamaktadır.
 
Yeni programları açarken hangi kıstasları dikkate aldınız?
M. Hasan Eken: Esas olarak bilimde, teknolojide ve sanatta görülen gelişmeleri göz önüne alarak açılması gereken programları belirleyerek program yelpazemizi zenginleştiriyoruz. Bu gelişmeler ışığında bilimsel gelişmelerle ilgili sektörler arasında köprü vazifesi görme hedefimize hizmet edecek şekilde yeni programlar açma gereksinimi de duymaktayız. Gerçek hayatta görülen gelişmeler bazı alanlarda sadece bir bilim dalında eğitimin yetersiz olmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede interdisipliner yani farklı bilim dalları tarafından beraberce yürütülen programlar açmak ta yeni program açma kıstaslarımız arasında yer almaktadır.
 
Eğitimlerde uygulamaya dönük müfredatı olan programlar var mı? 
M. Hasan Eken: Neredeyse bütün programlarımızda vaka çalışmaları ile öğrencilere uygulamaya, gerçek hayata ilişkin bilgiler deneysel olarak verilmektedir. Esas olarak bilim ile gerçek hayat arasında köprü vazifesi görecek şekilde programlarımızın dizayn edilmesi temel hedefimizdir.
 
Tüm programların ders mekânı Eminönü yerleşkesi mi olacak?
M. Hasan Eken: Evet, Mütevelli Heyetimizin ve Rektörlüğümüzün belirlemiş oldukları planlar kapsamında Eminönü kampüsümüz sadece lisansüstü ders mekanı olarak değil, bir Lisansüstü Platform olarak aynı zamanda gerek ulusal ve gerekse uluslararası konferans, panel, çalıştay ve diğer etkinliklere de ev sahipliği yapacaktır.
 
Tüm programlar için aynı bedel mi talep ediliyor?
M. Hasan Eken: Evet, doktora programlarımızın bedeli 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda 25.000 TL + %8 KDV olarak,  Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarımızın bedelleri de sırasıyla 16.500 TL + %8 KDV ve 18.000 TL + %8 KDV olarak belirlendi. Bu bedel eğer istenirse kredi kartına dokuz taksit şeklinde tahsil edilebilmektedir. Daha uzun vadede ödemek isteyen öğrencilerimize de anlaşmalı olduğumuz bankalar tarafından 36 aya kadar kredi imkânı sağlanmaktadır.
 
Burs olanakları hakkında da bilgi verebilir misiniz?
M. Hasan Eken: Öğrencilerimize farklı burs imkânları sunulmaktadır. Bunlardan ilki Kamu Kurumu çalışanlarına uygulanan yüzde 25 burs imkânıdır. Bu burstan kamu kurumu çalışanı olan herkes faydalanabilmektedir.
 
Üniversitemiz mezunu olan öğrencilerden fakülte veya bölümünün birincilerine yüzde 100; ikincilerine yüzde 75, üçüncülerine yüzde 50 oranında burs verilir. Ayrıca üniversitemiz lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlara kayıt oldukları öğretim yılına ilişkin ücretin yüzde 25’i oranında; yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet ortalaması 3.00, doktora programlarında yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.50 ve üzerinde olanlara ise yüzde 50 oranında burs verilir.
 
Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran tüm öğrenciler (İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olanlar dâhil) arasından; yüksek lisans programları için lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00 ve doktora programları için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.50 veya eşdeğeri olmak kaydıyla ve ALES puanı en az 80 olmak koşuluyla; kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sıralamada ilk yüzde 10’a girenler arasında birinciye yüzde 100, ikinciye yüzde 75, üçüncüye  yüzde 50 ve diğer  yüzde 10’a girenlere  yüzde 25 oranında burs verilir.
Üniversite ile işbirliği protokolü imzalamış gelişmekte olan üniversitelerin araştırma görevlilerine, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kabulde yüzde 100 burs verilir.
Yurtdışı Türk ve Akraba Topluluklardan veya mahrumiyet çeken kardeş ülkelerden gelen öğrencilere her programdan bir öğrenci olmak kaydıyla  yüzde 100 burs verilir.
Mütevelli Heyeti kararıyla, belirttiğimiz bu kıstasların dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller ile yine mütevelli heyeti tarafından belirlenen oranlarda indirim yapılabilir.
 
Bahar döneminde açmayı düşündüğünüz yeni programlar var mı;  varsa alanları neler olacak?
M. Hasan Eken: İki program üzerinde çalışmalarımız sürmekte. Bunlardan birincisi interdisipliner bir program olarak açmayı düşündüğümüz “Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi” Yüksek Lisans Programı, diğeri ise “Sigortacılık ve Risk Yönetimi“ Doktora Programı olacak şekilde planlanmaktadır.
 
Teşekkür ederiz.