Dış Ticaret Enstitüsü'nde 7 Programda Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Haber Tarihi: 11.08.2014
Üniversitemizin lisansüstü programlarının yürütüldüğü üç enstitüden birisi olan Dış Ticaret Enstitüsü’nün 7 programı için ön kayıtla öğrenci kabullerine devam ediliyor. 
 
Bu dönem, Dış Ticaret Enstitüsü'nün yüksek lisans programları; Uluslararası Ticaret (Tezli-Tezsiz), Uluslararası Ticaret-İngilizce (Tezli-Tezsiz) Ticari Diplomasi (Tezli-Tezsiz),Ticari Diplomasi-İngilizce (Tezli-Tezsiz), Uluslararası Finans-İngilizce (Tezli-Tezsiz), Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezli-Tezsiz) olarak belirlenirken; doktorada Uluslararası Ticaret (Türkçe) programında eğitim alınabilecek. 
 
Türkiye'de sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde yer alan Dış Ticaret Enstitüsü'ne söz konusu programlara Online kayıtlar devam ederken; Enstitü Müdürü Prof. Dr. H. Şaduman Okumuş merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
Bu yıl kaç programda lisans üstü eğitim- öğretim verilecek ?
H. Şaduman Okumuş: 6 yüksek lisans programı ve 1 doktora programı
 
Yeni olan programlar hangileri?
H. Şaduman Okumuş: Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Uluslararası Ticaret (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, ve Uluslararası Ticaret (Türkçe) Doktora Programı
 
Yeni programları kısaca tanıtır mısınız?
H. Şaduman Okumuş: Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı; ilgili sektörlerin olduğu kadar Türkiye’nin de bu alandaki ihtiyacına cevap verecek, sektör ve akademik dünyayı hem öğretim elemanı hem de ders içerikleri anlamında buluşturan bir programdır.
 
Uluslararası Ticaret Doktora Programı ise uluslararası ticaret bizim üniversitemizin amiral gemisi olma özelliği taşımaktadır. Hem lisans hem de yüksek lisans seviyesinde bu alanda üniversitemizin 2002 yılından bu yana tecrübesi vardır. Akademik zincirin son halkası olan doktora programının da bu alanda açılması ile, ülkemizde bu alandaki akademisyen açığının giderilmesi hedeflenmektedir.
 
Bugüne kadar en çok hangi programlar rağbet gördü?
H. Şaduman Okumuş: Tüm programlarımız oldukça rağbet görmektedir. Dış ticaret konusunda uzmanlaşmış bir enstitü olmamız nedeniyle uluslararası ticaret veya perifesindeki alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler bizi tercih ediyorlar.
 
Yeni programları açarken hangi kıstasları dikkate aldınız?
H. Şaduman Okumuş: Türkiye’nin 2023 hedeflerini, üniversitemizin İTO ile olan organik bağını ve sektörlerden gelen talepleri dikkate aldık.
 
Eğitimlerde uygulamaya dönük müfredatı olan programlar var mı?
H. Şaduman Okumuş: Yüksek lisans programlarımızın tezsiz olanları daha çok sektörel bilgi, beceri ve deneyimlerin geliştirilmesine yöneliktir. Bu tür programa en iyi örnek olarak Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans programıdır.
 
Tüm programların ders mekânları nerede olacak?
H. Şaduman Okumuş: Eminönü yerleşkesinde olacak.
 
Tüm programlar için aynı bedel mi talep ediliyor?
H. Şaduman Okumuş: Tezli ve tezsiz olan yüksek lisans programları ile doktora programları için üniversitemiz Mütevelli Heyetinin belirlediği ücretler geçerli olacak. Bu doğrultuda öğrencilerimiz tüm tezsiz yüksek lisans programları için 18 bin lira + KDV,  tezli yüksek lisans programları için 16.500 lira + KDV, doktora programları için de 25 bin lira + KDV  ödeme yapacak.  
 
Yüksek lisans ve doktoranın eğitim alanlara kattığı değer konusundaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
H. Şaduman Okumuş: Doktora başlı başına kariyer hayatında bir dönem noktasıdır ve doğası gereği de akademik bir çalışmadır. Akademik kariyer planlayanlar mutlaka doktora yapmalıdır. Diğer bir deyişle, kazanılan bilgi birikiminin yanı sıra insan hayatında bir dönüm noktasıdır doktora yapmak. Bundan sonra ki aşamalar ise bellidir ve artık planlama yapmaya değil çalışmaya odaklanmak gerekir bir yaşam boyunca.
 
Yüksek lisans programları ise; eksik, eski veya yanlış bilgilerin giderilmesi, yeni bilgi ve becerilerin kazanılması, sektörle yakın temas olanağının sunulması ve her şeyden önemlisi kişinin hem iş ortamında hem de diğer ortamlarda kendisine daha bir  güven duymasını sağlayacaktır.
 
İngilizcesi yeterli olmayanlar için bir uygulamanız mevcut mu? 
H. Şaduman Okumuş: "Yüksek lisans için İngilizcem yeterli değil" diyenler için bu yıldan itibaren bir fırsat tanınacak. İngilizce dilinde yüksek lisans programlarına kaydolan ve İngilizce bilgi ve beceri düzeyi bu programlardaki dersleri akademik düzeyde izleyebilecek yeterlikte bulunmayan öğrenciler için Enstitüler Lisansüstü Yoğun İngilizce Hazırlık Programı oluşturuldu. Lisansüstü Yoğun İngilizce Hazırlık Programı’na en az başlangıç düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahip olanlar başvurabilecek. Adayların İngilizce dil yeterliliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan “İngilizce Düzey Belirleme Sınavı” ile tespit edilecek. Program en fazla iki yarıyıl sürecek. İlk yarıyıl sonunda yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olanlar akademik programa devam edecekler. Başarılı olamayanlar ise ikinci yarıyılı tekrar etmek zorunda kalacak. Öğrenciler, bu program için ücreti lisansüstü programların paket ücretinin dışında bir ödeme yapacak ve programda geçirilen süre lisansüstü program sürelerine dâhil edilmeyecek.